Deadline: 01/09/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nhân Quyền Và Thách Thức Của Con Người

DEADLINE: 1/9/2021

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Phụ nữ, trẻ em đến người bản địa, đây là các nhóm người thiệt thòi mà quyền của họ bị vi phạm hàng ngày trên toàn thế giới . Những bất công này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới – tương lai chung của con người như nghèo đói, dễ bị tổn thương và bài trừ,…

Khóa học này dành cho:

 • Những người thực hành nhân quyền
 • Các luật sư và nhà hoạch định chính sách
 • Sinh viên học về nhân quyền, luật, phát triển bền vững, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực liên quan
 • Các đối tượng thuộc khu vực tư nhân, chẳng hạn như những người làm việc cho doanh nghiệp, những người quan tâm đến quyền lao động, bình đẳng giới và hơn thế nữa
 • Những người thực hiện phát triển bền vững muốn hiểu về nhân quyền trong bối cảnh một loạt các vấn đề đang diễn ra, chẳng hạn như di cư cưỡng bức,…

Những gì bạn sẽ học được:

Tham gia khóa học để tìm hiểu về việc thiết lập nhân quyền và mối tương quan của chúng với nhiều vấn đề toàn cầu khác trong phát triển bền vững. Sử dụng khung pháp lý làm lăng kính, khóa học khám phá các rào cản ngăn chặn các quyền trở thành hiện thực trong các xã hội khác nhau.

 • Các thỏa thuận quốc tế được đưa ra để hỗ trợ các nhóm bị thiệt thòi
 • Chính trị toàn cầu định hình cuộc trò chuyện và luật pháp như thế nào
 • Giới tính, sắc tộc, các yếu tố khác giao nhau – sự can thiệp và các quyền trên toàn thế giới
 • Cách tiếp cận mới đối với hỗ trợ nhân đạo

Giáo trình:  

 • Tại sao thế giới cần nhân quyền?
 • Khung pháp lý quốc tế, thể chế và phát triển
 • Khuôn khổ Nhân quyền Quốc tế
 • Khuôn khổ cơ bản cho hòa nhập xã hội
 • Quyền tranh chấp và đồng lựa chọn của Diễn ngôn Nhân quyền
 • Nghèo đói và bất bình đẳng giới
 • Quyền giới và Bạo lực
 • Loại trừ xã hội: Dân tộc thiểu số và người bản địa
 • Ủng hộ những người dễ bị tổn thương
 • Từ loại trừ đến ứng phó với khủng hoảng và xung đột

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 11 tuần (2-4 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi SDG Academy
 • Học phí: Miễn phí

Đăng ký tại: https://bit.ly/3hi1umR

————————————————————————————–

About this course:

Women, children to indigenous peoples, the rights of marginalized groups the world over are violated daily. These injustices affect not just these groups, but also the stability of our world – and our collective future such as poverty, vulnerability, and social exclusion,…

This course is for:

 • Human rights practitioners
 • Lawyers and policymakers
 • Graduate students and advanced undergraduate students studying human rights, law, sustainable development, international relations, and related fields
 • Private-sector actors, such as those who work in corporate sustainability and responsibility, who are interested in labor rights, gender equality, and more
 • Sustainable development practitioners who want to understand human rights in the context of a range of issues, such as forced migration

 What will you learn:

This course to learn about the establishment of human rights and their linkages to many other global issues in sustainable development. Using legal frameworks as the lens, the course explores the barriers that prevent rights from becoming reality in different societies.

 • International agreements in place to support marginalized groups
 • How global politics shape the conversation and the law
 • Gender, ethnicity, other factors that intersect – interfere and with rights worldwide
 • How new approaches to humanitarian assistance

Syllabus:

 • Why Does the World Need Human Rights?
 • International Legal Frameworks, Institutions and Development
 • International Human Rights Frameworks
 • Underlying Frameworks for Social Inclusion
 • Contested Rights and the Co-option of the Rights Discourse
 • Gendered Poverty and Inequality
 • Gendered Rights and Violence
 • Social Exclusion: Minorities and Indigenous Peoples
 • Advocating for the Vulnerable
 • From Exclusion to Inclusion: Responding to Crisis and Conflict

Course information: 

 • 100% online
 • Length: 11 Weeks( 2-4 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: SDG Academy
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3hi1umR

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25986


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com