Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngôn Ngữ Thiết Kế Từ Viện Nghệ Thuật California

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌Giới thiệu về khóa học:

 • Trong khóa học này, “phê bình” được định nghĩa là sự phân tích một cách chi tiết, khách quan về thiết kế đồ họa và hiệu quả của thiết kế đồ họa.
 • Phê bình là một phần không thể thiếu trong quá trình tạo ra sản phẩm của một nhà thiết kế và là nơi những tiếng nói và ý kiến ​​khác nhau có thể được đưa vào tiến trình thiết kế sản phẩm.

📌Khóa học cần thiết cho:  

 •  Những người đang làm thiết kế ở mọi cấp độ
 •  Sinh viên tương lai và sinh viên đang học các chương trình nghệ thuật hoặc thiết kế
 •  Giáo viên dạy nghệ thuật thị giác, thiết kế hoặc các môn học liên quan
 •  Bất kỳ bên liên quan nào trong một dự án thiết kế cần giao tiếp hiệu quả hơn với những nhà thiết kế trong nhóm

📌Cấu trúc bài học:

 • Tuần 1: Định hướng, tổng quan về khóa học và đối tượng / bối cảnh / văn hóa
 • Tuần 2: Khái niệm cơ bản về các mẫu thiết kế
 • Tuần 3: Ý nghĩa và khái niệm
 • Tuần 4: Tổng hợp – Phê bình và thiết kế hiệu quả

📌Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: Khoảng 8 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Phụ đề: Tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
 • Cung cấp bởi: Viện Nghệ thuật California

📌Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/design-language

——————–

📌About this course:

 • In this course, critique is defined as a detailed, objective analysis of a work of graphic design and its effectiveness
 • Critique is an integral part of the making process for designers and critique is also where other voices and opinions can be brought into the design process.

📌This course is essential to:

 •  Practicing graphic designers at all levels
 •  Future and current students of art or design programs
 •  Teachers teaching visual art, design, or related subjects
 •  Any stakeholder in a design project that needs to communicate effectively with designers on their team.

📌Syllabus:

 • Week 1: Course Orientation and Overview and Audience/Context/Culture
 • Week 2: Basics of Form
 • Week 3: Meaning and Concept
 • Week 4: Synthesis – Critique and Effective Design

📌Course information:

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 8 hours to complete
 • Language: English
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese, Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Spanish
 • Offered by: California Institute of the Arts

📌Register now: https://www.coursera.org/learn/design-language

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26520


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com