Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngôn Ngữ Lập Trình C Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Đại Học Dartmouth

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎴 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ học các nguyên tắc lập trình C và bắt đầu viết mã thực hành trong một công cụ trình duyệt sẽ cung cấp phản hồi tức thì về mã của bạn.
 • Ngôn ngữ lập trình C là một trong những ngôn ngữ lập trình ổn định và phổ biến nhất trên thế giới. Nó giúp cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh, hệ thống định vị của ô tô, rô bốt, máy bay không người lái, tàu hỏa và hầu hết tất cả các thiết bị điện tử. C được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào mà tốc độ và tính linh hoạt là quan trọng, chẳng hạn như trong các hệ thống nhúng hoặc máy tính hiệu suất cao.
 • Bạn sẽ bắt đầu với C và học cách viết các chương trình đầu tiên của mình, cách thực hiện các phép tính đơn giản và in kết quả ra màn hình, cách lưu trữ giá trị trong các biến và cách lặp lại các hướng dẫn bằng vòng lặp.

🎴 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • 100% trực tuyến
 • Thời lượng: 5 tuần, 2-4 tiếng mỗi tuần
 • Cung cấp bởi: Dartmouth_IMTxDartmouthXIMTx
 • Chủ đề: Computer Science
 • Cấp độ: Introductory
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh
 • Miễn phí (miễn phí truy cập trong 4 tuần) hoặc 79$ (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận hoàn thành)

🎴 KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC:

 • Định nghĩa, phân biệt và đưa ra các ví dụ về phần cứng/phần mềm, chương trình máy tính/thuật toán
 • Giải thích khái niệm về một biến và khai báo, khởi tạo và sửa đổi các biến của kiểu dữ liệu int, double và char
 • Tạo và nhận xét các chương trình C đơn giản có thể in văn bản, ký tự đặc biệt và biến ra màn hình với định dạng được kiểm soát
 • Tạo chương trình C đơn giản sử dụng vòng lặp for để lặp lại các khối lệnh

🎴 ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3zplbR6

___________________________________________________________________________

🎴 COURSE DESCRIPTION:

 • In this course, you will learn the principles of C programming and start coding hands-on in a browser tool that will provide instant feedback on your code.
 • The C programming language is one of the most stable and popular programming languages in the world. It helps to power your smartphone, your car’s navigation system, robots, drones, trains, and almost all electronic devices. C is used in any circumstances where speed and flexibility are important, such as in embedded systems or high-performance computing.
 • In this course, you will get started with C and learn how to write your first programs, how to make simple computations and print the results to the screen, how to store values in variables and how to repeat instructions using loops.

🎴 ABOUT THIS COURSE:

 • Length: 5 weeks, 2–4 hours per week
 • Institutions: Dartmouth_IMTxDartmouthXIMTx
 • Subject: Computer Science
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Video Transcript: English
 • Tuition fees: FREE (free access for 4 weeks) or 79$ (includes unlimited access to course materials and Certification of completion)

🎴 WHAT YOU’LL LEARN:

 • Define, distinguish and give examples of hardware/software, computer programs/algorithms
 • Explain the concept of a variable and declare, initialize and modify variables of data types int, double and char
 • Create and comment simple C-programs that may print text, special characters and variables to the screen with controlled formatting
 • Create simple C-programs that utilize for-loops to repeat blocks of instructions

🎴 ENROLL NOW IN: https://bit.ly/3zplbR6

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=28344

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Trân Phan

quetran.ivolunteer@gmail.com