Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nghệ Thuật Và Thiết Kế Trong Thời Đại Khoa Học Kỹ Thuật

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Khóa học này nhằm mục đích xem xét sự giao thoa giữa các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế và công nghệ. Khóa học kết hợp các bài giảng, phỏng vấn với các nhà lí luận và nghệ sĩ, phân tích những tác phẩm nghệ thuật, nghiên cứu điển hình và các cuộc thảo luận.
 • Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp một số bài tập thực tiễn giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về lập trình, xử lý hình ảnh kỹ thuật số và in 3D.

📌 Những gì bạn sẽ học:

 • Cung cấp đánh giá toàn diện về lịch sử và lý thuyết nghệ thuật như được thấy trong thời đại kỹ thuật số
 • Tham gia vào các cuộc thảo luận và cung cấp các công cụ để suy nghĩ cách phê bình về nghệ thuật và công nghệ.
 • Cung cấp cho học viên một bộ thuật ngữ và ngôn ngữ giúp họ đánh giá và phân tích nghệ thuật và thiết kế đương đại
 • Cung cấp cho học viên kiến ​​thức về các công cụ kỹ thuật số được sử dụng trong ngành công nghiệp đang phát triển hiện nay.
 • Giới thiệu một số nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực này

📌 Cấu trúc bài học:

 • Mối quan hệ lịch sử & lý thuyết giữa nghệ thuật và công nghệ
 • Nghệ thuật như truyền thông và ngôn ngữ
 • Nghệ thuật trong bước ngoặt của thời đại máy móc kỹ thuật số
 • Hậu quá trình chụp
 • Cách nghĩ về công nghệ & đánh giá giữa khóa học
 • Nghệ thuật và Internet
 • Thẩm mỹ trong thời đại kỹ thuật số
 • Tương lai kỹ thuật số

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 4-5 giờ / tuần trong 12 tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Người hướng dẫn: Lee Weinberg
 • Trình độ: Trung cấp
 • Cung cấp bởi: Israel X

📌 Đăng ký ngay tại: https://www.edx.org/course/art-and-design-in-the-digital-age

___________________

📌 About this course:

 • This course aims to look at these inter-disciplinary cross-overs between art, design and technology. The course combines lectures, interviews with artists, artwork analysis, case studies and discussions.
 • In addition, the course also offers some practical exercises that will introduce you to basics in programming, digital image processing and 3D printing.

📌  What you’ll learn:

 • Provide a comprehensive review of the history and theory of art as it is seen in the digital age.
 • Discussions and provide tools to critically think of art and technology
 • Provide students with a set of terms and a language that will enable them to assess and analyse contemporary art and design
 • Provide students with knowledge of digital tools that are used in today’s developing industry
 • Introduce some of the leading thinkers in the field

📌 Syllabus:

 • Historical & Theoretical Tangents between Art and Technology
 • Art as Media as Language
 • Art at the Turn of The Mechanical Age
 • After Photography
 • How to think about Technology & Mid Course Assessment
 • Art and the Internet
 • Digital Aesthetics
 • Digital Futures

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 4-5 hours/ week for 12 weeks
 • Language: English
 • Instructor: Lee Weinberg
 • Level: Intermediate
 • Offered by: Israel X

📌 Register now: https://www.edx.org/course/art-and-design-in-the-digital-age

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=15633

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com