Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nền Điện Ảnh Hollywood Từ Đại Học Penn

NO DEADLINE

[English Caption Below]

? Giới thiệu về khóa học:

▪Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về Hollywood và cách nó trở thành “cường quốc điện ảnh” như ngày hôm nay.

▪Khóa học này sẽ ghi lại quá trình phát triển và phạm vi tiếp cận toàn cầu của Hollywood kể từ những năm 1920:

✔Cách Hollywood tiếp cận với nền công nghệ mới như âm thanh đồng bộ, kỹ thuật quay phim màu, TV, video gia đình, đồ họa máy tính và internet

✔Sự lan rộng toàn cầu của Hollywood kể từ những năm 1920 đã thay đổi ngành công nghiệp điện ảnh như thế nào?

✔Các phản ứng của điện ảnh Hollywood đối với các cuộc khủng hoảng trong chính trị Mỹ (chiến tranh thế giới, chiến tranh lạnh, …)

✔Khóa học sẽ tiếp cận trực tiếp đến các hãng phim tiêu biểu (Paramount, Disney, Fox, …và các nhà làm phim (Mary Pickford, Charles Chaplin, Frank Capra, George Lucas, Spike Lee,…).

? Bạn sẽ học được gì trong khóa học này:

▪Lịch sử của hệ thống studio

▪Phân tích một bộ phim

▪Hollywood đã phản ứng như thế nào với các công nghệ mới trong ngành

▪Tác động của khán giả toàn cầu đối với Hollywood

▪Mối quan hệ giữa Hollywood và các phương tiện truyền thông độc lập

▪Cách Hollywood phản ứng với các sự kiện chính trị lớn

▪Tương lai nào dành cho Hollywood

? Cấu trúc bài học:

▪Tuần 1. Giới thiệu về Hollywood và hệ thống studio

▪Tuần 2. Công nghệ Hollywood

▪Tuần 3. Các Cơ quan Chính phủ Thời chiến

▪Tuần 4. Truyền thông khổng lồ

? Thông tin khóa học:

▪100% Online

▪Thời lượng: 3-4/tuần trong 4 tuần

▪Ngôn ngữ: Tiếng Anh

▪Cung cấp bởi: Đại học Penn

▪Nền tảng: Edx

? Đăng ký ngay tại: https://www.edx.org/course/hollywood-history-industry-art

______________

? About this course:

▪In this course you will learn about Hollywood and how it came to be the “global powerhouse” of today.

▪This course will chronicle Hollywood’s growth and global reach since the 1920s, looking at:

✔How Hollywood has responded to new technologies such as synchronized sound, color cinematography, TV, home video, computer graphics, and the internet

✔How the global spread of Hollywood since the 1920s changed the film industry

✔Hollywood’s responses to crises in American politics (e.g., world wars, the cold war,…)

✔This course will look closely at representative studios (Paramount, Disney, Fox,…) and representative filmmakers (Mary Pickford, Charles Chaplin, Frank Capra, George Lucas, Spike Lee,…).

? What you’ll learn:

▪The history of the studio system

▪How to analyze a film

▪How Hollywood has responded to new technologies in the industry

▪The impact of global audiences on Hollywood

▪The relationship between Hollywood and independent media

▪How Hollywood has reacted to major political events

▪What the future holds for Hollywood

? Syllabus:

▪Week 1. Introduction about Hollywood and the studio system

▪Week 2. Hollywood Technology

▪Week 3. Wartime Government Agencies

▪Week 4. Big Media

? Course information:

▪100% Online

▪Duration: 3-4 hours per week for 4 weeks

▪Language: English

▪Offered by: University Of Pennsylvania

▪Platform: Edx

? Register now: https://www.edx.org/course/hollywood-history-industry-art

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12097

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam