Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Năng Lực Lãnh Đạo Và Sự Gián Đoạn

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

? Khóa học này hoàn toàn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo của bạn. Nó được phát triển với các mô hình tốt nhất và dựa trên các thông lệ tốt nhất trong thế giới doanh nghiệp. Nội dung của nó mang tính thời sự và thiết thực, đồng thời được cập nhật những thông tin mới nhất về lãnh đạo từ xa, đặc biệt là sau những thay đổi căn bản và mang tính đột phá mà thế giới đã có kể từ sau đại dịch toàn cầu.

Là một người tham gia tương tác trong khóa học này, bạn sẽ học cách tích hợp hiệu quả 3 yếu tố của sự lãnh đạo thành công, mô hình LAB: Học hỏi, Áp dụng và Hưởng lợi.

Vượt xa các khóa học khác về lãnh đạo, bạn sẽ được hưởng lợi từ mỗi phần kiến ​​thức: đó là lý do tại sao chúng tôi gọi mỗi “mô-đun” là một trải nghiệm LAB! Trong 12 LAB, được phân phối trong bốn tuần, bạn sẽ khám phá các chủ đề như: Thiết lập lại vai trò mới của bạn với tư cách là người lãnh đạo, giao tiếp thông thạo và tương tác, phản hồi, học hỏi lâu dài, kinh doanh đột phá, đổi mới kể chuyện và chuyển đổi kỹ thuật số.

Khóa học này giúp bạn hiểu và phát triển phong cách lãnh đạo, cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn và đề xuất các công cụ thiết thực để tác động đến các thành viên trong nhóm từ xa, các bên liên quan và phá vỡ cách kinh doanh của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể nâng cao khả năng dự đoán và xây dựng tương lai, cách áp dụng các nguyên tắc kể chuyện để thu hút người khác và cách điều hướng hiệu quả những thách thức do sự gián đoạn tổ chức đáng kể.

Bạn hãy bắt đầu một hành trình mới trong sự nghiệp của mình, dựa vào việc áp dụng và hưởng lợi từ những năng lực mới, quan trọng và đột phá, điều bắt buộc trong những năm tiếp theo!

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

 • Sử dụng LAB (Học hỏi, Áp dụng và Hưởng lợi) làm mô hình cho sự phát triển và khả năng kể chuyện của bạn như một công cụ mạnh mẽ để thu hút và tạo động lực.
 • Tìm hiểu các năng lực mới cho tình huống Tái lập vĩ đại trong khi xác định thương hiệu lãnh đạo và cách bạn có thể áp dụng “ủy quyền”.
 • Áp dụng một mô hình thực tế để nâng cao phong cách lãnh đạo của bạn và tạo ra các tác động kinh doanh: Tự chủ, Thực tế, Nhiệm vụ, được xác định bởi A.R.T. của lãnh đạo.

CÁC KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Phản hồi
 • Lãnh đạo các đội từ xa
 • Gián đoạn
 • Kể chuyện cho các nhà lãnh đạo
 • Phái đoàn

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Fundação Instituto de Administração
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Thời hạn linh hoạt
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

ĐĂNG KÍ TẠI: https://www.coursera.org/learn/leadership-and-disruption

———————————————————————————-

? This course is fully focused on developing your new leadership skills. It was developed with the best models and based on best practices in the corporate world. Its content is current and practical, and updated with the latest in remote leadership, especially after the radical and disruptive changes that the world has had since the global pandemic.

As an interactive participant in this course, you’ll learn how to make effectively integrate the 3 elements of successful leadership, the LAB model: Learn, Apply and Benefit.

Going beyond other courses on leadership, you will benefit from each piece of knowledge: that is why we call each “module” a LAB experience! During the 12 LABs, which are distributed over four weeks, you will explore topics such as: Great reset and your new roles as a leader, engagement and master communication, feedback, lifelong learning, disruptive business, storytelling innovation and digital transformation.

This course is about understanding and developing your leadership style, balance your personal and professional life and propose practical tools to influence remote team members, stakeholders and disrupt your way of making business. Learn how you can enhance your ability to anticipate and craft the future, how to apply storytelling principles to engage others, and how to effectively navigate the challenges of significant organizational disruptions.

You are invited to start a new journey on your career, leaning applying and benefit from new, critical and disruptive competencies, a must for the next years to come!

WHAT YOU WILL LEARN

 • Use LAB (Learn, Apply and Benefit) as a model for your development and storytelling as a powerful tool to engage and motivate.
 • Learn new competencies for the Great Reset scenario while determining the leadership brand, and know how you can apply “delegation”.
 • Apply a practical model to enhance your leadership style and generate business impacts: Autonomy, Reality, Task, defined by the A.R.T. of leadership.

SKILLS YOU WILL GAIN

 • Feedback
 • Leadership of remote teams
 • Disruption
 • Storytelling for leaders
 • Delegation

COURSE INFORMATION

 • Offered by Fundação Instituto de Administração
 • Free course
 • 100% online
 • Flexible deadlines
 • Language: English

REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/leadership-and-disruption

n

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18569

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER