Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Mật Mã Học Từ Đại Học Stanford

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

🔐 Mật mã là một công cụ không thể thiếu để bảo vệ thông tin trong hệ thống máy tính. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu hoạt động bên trong của các hệ thống mật mã và cách sử dụng chúng một cách chính xác trong các ứng dụng trong thực tế. Chúng ta sẽ kiểm tra nhiều giao thức đã triển khai và phân tích những sai lầm trong các hệ thống hiện có. Nửa sau của khóa học thảo luận về các kỹ thuật khóa công khai cho phép hai bên tạo khóa bí mật được chia sẻ. Trong suốt khóa học, những người tham gia sẽ được tiếp xúc với nhiều vấn đề mở thú vị trong lĩnh vực này và làm việc trên các dự án lập trình thú vị. Trong khóa học thứ hai (Crypto II), chúng tôi sẽ đề cập đến các tác vụ mật mã nâng cao hơn như giao thức ZK, cơ chế bảo mật cũng như các hình thái khác của cơ chế bảo mật.

🗝 Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Đại Học Stanford
 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 7 tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt)
 • Giảng viên: Dan Boneh
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

🗝 Nội dung khóa học:

 • Tổng quan về khóa học và mật mã luồng
 • Mật mã khối
 • Tính chứng thực của dữ liệu
 • Mã hóa xác thực: các phương pháp mã hóa đảm bảo cả tính bảo mật và tính toàn vẹn
 • Trao đổi mã khóa cơ bản: cách thiết lập khóa bí mật giữa hai bên
 • Mã hóa khóa công khai: cách mã hóa bằng khóa công khai và giải mã bằng khóa bí mật

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/crypto

—————–

🔐 Cryptography is an indispensable tool for protecting information in computer systems. In this course you will learn the inner workings of cryptographic systems and how to correctly use them in real-world applications. We will examine many deployed protocols and analyze mistakes in existing systems. The second half of the course discusses public-key techniques that let two parties generate a shared secret key. Throughout the course participants will be exposed to many exciting open problems in the field and work on fun (optional) programming projects. In a second course (Crypto II) we will cover more advanced cryptographic tasks such as zero-knowledge, privacy mechanisms, and other forms of encryption.

🗝 Information about the course:

 • Provided by: Stanford University
 • Platform: Coursera
 • Format: Online
 • Length: 7 weeks
 • Language: English (subtitles:  Vietnamese, Arabic, French, Portuguese, Italian, German, Russian, Spanish,…)
 • Instructor: Dan Boneh
 • Tuition Fee: Free

🗝 What you’ll learn:

 • Course overview and stream ciphers
 • Block Ciphers
 • Message Integrity
 • Authenticated Encryption: Encryption methods that ensure both confidentiality and integrity
 • Basic Key Exchange: How to setup a secret key between two parties
 • Public-Key Encryption: How to encrypt using a public key and decrypt using a secret key

📌Further information and register at: https://www.coursera.org/learn/crypto

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14973

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com