[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Lập Kế Hoạch Dự Án

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

Giới thiệu 

Biểu đồ Gantt, kĩ thuật phân tích đường dẫn quan trọng, mục tiêu SMART và kỹ năng ước lượng là một trong số những chủ đề được đề cập trong khóa học miễn phí này để giúp bạn hiểu cách lập kế hoạch cho một dự án. Bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều loại kỹ thuật giúp lập kế hoạch và cách áp dụng vào trong những tình huống thực tế.

Nội dung khóa học

 • Xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu của dự án
 • Phân chia công việc thành các nhiệm vụ và xác định các thủ tục bàn giao
 • Xác định các bên liên quan, đồng thời lên kế hoạch để đạt được các sản phẩm phân phối
 • Ước tính chi phí nguồn nhân lực và vật chất cần thiết
 • Phân bổ vai trò với các ranh giới trách nhiệm và giải trình rõ ràng.

Chi tiết

 • Tổ chức: OpenLearn
 • Thời lượng: 8 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https:/planning-project/

————————————————————-

Overview

Gantt charts, critical path analysis, SMART objectives and estimation skills are just some of the topics covered in this free course, Planning a project, to help you understand how to plan for a project. You will gain an appreciation of the range of planning techniques available and the situations in which it is appropriate to use them.

What you’ll learn

 • Develop plans with relevant people to achieve the project’s goals
 • Break work down into tasks and determine handover procedures
 • Identify links and dependencies, and schedule to achieve deliverables
 • Estimate and cost the human and physical resources required, and make plans to obtain the necessary resources
 • Allocate roles with clear lines of responsibility and accountability.

Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 8 hours
 • Language: English (with subtitle)

Further information and register at: ​​​​​​​https:/planning-project/

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19605

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER