Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Thuật Tài Chính Và Quản Trị Rủi Ro

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📌 Kỹ thuật Tài chính là một lĩnh vực đa ngành bao gồm tài chính và kinh tế, toán học, thống kê, kỹ thuật và phương pháp tính toán. Trọng tâm của khóa học FE & RM phần I này là việc sử dụng các mô hình ngẫu nhiên đơn giản để định giá chứng khoán phái sinh trong các loại tài sản khác nhau bao gồm cổ phiếu, thu nhập cố định, tín dụng và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp. Chúng ta cũng sẽ xem xét vai trò của một số loại tài sản này trong cuộc khủng hoảng tài chính. Một điểm đặc biệt đáng chú ý của khóa học là bài phỏng vấn với Emanuel Derman, tác giả nổi tiếng của cuốn sách bán chạy nhất “Cuộc đời tôi như là một lượng tử”.

Sinh viên hoàn thành khóa học sẽ bắt đầu hiểu “khoa học tên lửa” đằng sau kỹ thuật tài chính nhưng có lẽ quan trọng hơn, họ cũng sẽ hiểu những hạn chế của lý thuyết này trong thực tế và tại sao các mô hình tài chính luôn phải được đối xử với một mức độ lành mạnh. Khóa học tiếp theo FE & RM phần II sẽ tiếp tục phát triển các mô hình định giá phái sinh nhưng nó cũng sẽ tập trung vào phân bổ tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư cũng như các ứng dụng khác của kỹ thuật tài chính như quyền chọn thực, phái sinh hàng hóa và năng lượng, và giao dịch theo thuật toán.

📌 CÁC KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Định giá
 • Mô hình tài chính
 • Rủi ro tài chính
 • Kỹ thuật tài chính

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Đại học Columbia
 • Miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Thời hạn linh hoạt
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Thời lượng: khoảng 18 giờ

📌 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1

———————————————————————————-

📌 Financial Engineering is a multidisciplinary field drawing from finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods. The emphasis of FE & RM Part I will be on the use of simple stochastic models to price derivative securities in various asset classes including equities, fixed income, credit and mortgage-backed securities. We will also consider the role that some of these asset classes played during the financial crisis. A notable feature of this course will be an interview module with Emanuel Derman, the renowned “quant” and best-selling author of “My Life as a Quant”.

We hope that students who complete the course will begin to understand the “rocket science” behind financial engineering but perhaps more importantly, we hope they will also understand the limitations of this theory in practice and why financial models should always be treated with a healthy degree of skepticism. The follow-on course FE & RM Part II will continue to develop derivatives pricing models but it will also focus on asset allocation and portfolio optimization as well as other applications of financial engineering such as real options, commodity and energy derivatives and algorithmic trading.

📌 SKILLS YOU WILL GAIN

 • Pricing
 • Financial Modeling
 • Financial Risk
 • Financial Engineering

📌 COURSE INFORMATION

 • Offered by Columbia University
 • Free
 • 100% online
 • Flexible deadlines
 • Language: English
 • Length: approx. 18 hours

📌 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21140


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com