Deadline: All year round

 [Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Thuật Pháp Lý

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu

Việc nghiên cứu so sánh các đặc điểm kỹ thuật pháp lý rất cần thiết để hiểu được phần tương ứng của sự phát triển của pháp luật trong xã hội hiện đại ngày nay.

Khóa học tập trung cho học viên làm quen các kiến thức cơ bản trong việc so sánh các kỹ thuật pháp lý, bao gồm những chi tiết quan trọng về nguyên lý của sự hiểu biết pháp luật, xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, giải thích pháp luật, hệ thống hóa pháp luật. Bạn sẽ có ấn tượng chung về sự xuất hiện, phát triển, hoạt động và tương tác của các yếu tố khác nhau của kỹ thuật pháp lý trong sự tương tác của chúng trong xã hội toàn cầu.

?Nội dung khóa học

 • Chương 1. Cơ sở tiếp cận so sánh đối với các kỹ thuật pháp lý
 • Chương 2. Khái niệm kỹ thuật pháp lý trong nghiên cứu so sánh
 • Chương 3. Bối cảnh văn hóa trong so sánh các kỹ thuật pháp lý
 • Chương 4. So sánh các kỹ thuật xây dựng pháp luật
 • Chương 5. So sánh các kỹ thuật thực thi pháp luật
 • Chương 6. So sánh các kỹ thuật pháp lý của hệ thống hóa pháp luật
 • Chương 7. So sánh các kỹ thuật giải thích và lập luận pháp lý
 • Chương 8. Các kỹ thuật pháp lý thời kỳ đầu của văn hóa

?Chi tiết 

 • Tổ chức:   RUDN University
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Người hướng dẫn: Sergey Zinkovskiy

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

 https://iversity.org/en/courses/comparing-legal-techniques

———————————————————

✨Overview

The comparative research of the characteristics of legal techniques of different societies is necessary to understand the respective part of the development of law.

The course is focused on acquaintance by the students of the basic knowledge in comparing legal techniques, including the specifics of law-understanding, law-making, law-enforcement, law interpretation, systematization of law. The student will get a general impression about the emergence, development, functioning and interaction of different elements of legal techniques within their interaction in global society.

✨What you’ll learn

 • Chapter 1. Grounds for the comparative approach to legal techniques
 • Chapter 2. The notion of legal technique in comparative studies
 • Chapter 3. Cultural context of comparing legal techniques
 • Chapter 4. Comparing legal techniques of the law-making
 • Chapter 5. Comparing legal techniques of the law-enforcement
 • Chapter 6. Comparing legal techniques of the systematization of law
 • Chapter 7. Comparing legal techniques of the interpretation and legal reasoning
 • Chapter 8. Legal techniques at the beginning of culture

✨Detail

 • Institution: RUDN University
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructor:  Sergey Zinkovskiy

✨Further information and register at:

 https://iversity.org/en/courses/comparing-legal-techniques

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18026

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER