Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Kể cả bạn đã là một nhà lãnh đạo hay đang trên con đường bồi dưỡng kỹ năng quản lý của mình, khóa học 5 tuần này sẽ hướng dẫn bạn những kỹ năng quản trị nhân lực mà bạn thật sự cần để tiến xa hơn trên con đường và công việc quản lý của mình.

💥 Trở thành một nhà quản lý giỏi thật sự không dễ dàng, và sự chuẩn bị cũng như tụe tin là những gì bạn cần nhất. Mục tiêu của khoá học là làm cho quá trình chuyển giao trở nên đơn giản và đỡ rối hơn, vì vậy mà bạn sẽ dễ dàng thích ứng với vị trí mới của mình.

📍 Thông tin khoá học:

  • Giảng viên: Andy Lancaster, Michelle Parry-Slater, Jo Squires
  • Nền tảng: FutureLearn
  • Thời lượng: 3 tiếng trong 5 tuần.
  • Hình thức: Online
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/3rKa3u0

——————–

[Online] People Management Skills

💥 Whether you’re a natural leader or want to improve your management skills, this 5-week course will teach you the people management skills you need on your journey towards becoming a successful line manager.

💥 It can be daunting to become a new line manager, but preparation and confidence are key. The aim of this course is to make that transition easier and stress-free so that you can thrive in your new role.

📍 About this course:

  • Instructors: Andy Lancaster, Michelle Parry-Slater, Jo Squires
  • Platform: FutureLearn
  • Duration: 3 hours in 5 weeks
  • Language: English
  • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/3rKa3u0

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...