Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Quản Lý Tiền Cho Người Trẻ

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

💎 Nội dung khóa học : 

Quản lý tiền bạc thực sự là một kỹ năng cần có cho cuộc sống. Khóa học này đã được trao Chứng nhận Chất lượng Giáo dục Tài chính Tiền tệ Trẻ. Bạn sẽ được học 8 tiết trực tuyến liên tục, mỗi phiên kéo dài 1-2 giờ với:

– Nhiều hoạt ảnh và các mẹo thực tế

– Nghiên cứu thực tế bao gồm các sinh viên hiện tại đang đi học và sinh viên đại học phản ánh về kinh nghiệm sống xa nhà lần đầu tiên của họ

– Video hữu ích từ các chuyên gia kiếm tiền

Ngoài ra còn có các câu đố để giúp bạn nhớ lại những gì bạn đã học. Bạn sẽ học cách kiếm tiền chăm chỉ hơn và tiến xa hơn, trực tuyến và theo tốc độ của riêng bạn – bất cứ lúc nào, bạn có thể lưu những gì bạn đã làm và quay lại  khóa học.

💎 Bạn sẽ học được :

– Cách chi tiêu hợp lí, cân nhắc những thay đổi như việc trưởng thành và tự lập

– Hiểu cách lựa chọn và quản lý tài khoản ngân hàng và tài khoản tiết kiệm

– Hiểu cách tài trợ cho các nghiên cứu cao hơn

– Vay nợ hợp lý và quản lý khoản nợ hiệu quả, lên kế hoạch trước để thực hiện các mục tiêu của cuộc sống về mặt tài chính

💎 Thông tin khoá học :

– Nền tảng: Openedu

– Hướng dẫn bởi: Bobby Seagull

– Thời lượng: 24 giờ

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Hình thức: 100% online

💎 Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bit.ly/2SyHaFl

——————————————————————

 💘 Content:

Managing your money really is a true skill for life.This course has been awarded the Young Money Financial Education Quality Mark. You study eight straight-forward online sessions of 1-2 hours each with:

– Plenty of step-by-step animations and practical tips to help you straight away

– Real-life case studies featuring current school students and university students who reflect on their experiences living away from home for the first time

– Useful videos from money experts

There are also short quizzes to help you remember what you have studied.You will learn how to make your money work harder and go further, online and at your own pace – at any time, you can save what you have done and return to the course.

💘 What you will learn : 

– Budget effectively, taking into account changes such as getting older and leaving the family home

– Understand how to choose and manage bank and savings accounts

– Understand how to finance further and higher education studies

– Borrow sensibly and manage debts effectively plan ahead to make life’s goals financially achievable.

💘 About this course:

– Offered by Openedu

– Instructor: Bobby Seagull

– Time: 24 hours

– Language: English

– 100% online

💘 For more information and sign up: https://bit.ly/2SyHaFl


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com