Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kiểm Soát Nhiễm Trùng Để Chống Kháng Kháng Sinh

NODEADLINE

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Vấn đề nhiễm trùng, kháng kháng sinh trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và xã hội ngày càng tăng. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào các bệnh truyền nhiễm mắc phải và lây lan, và làm thế nào điều này góp phần vào nguy cơ kháng kháng sinh toàn cầu.Việc tìm hiểu cách kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe có thể giải quyết nguy cơ kháng kháng sinh toàn cầu.

Những gì bạn sẽ học được:

Khóa học sẽ cho phép bạn hiểu tại sao các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả sẽ giúp chúng ta chống lại vấn đề ngày càng tăng của nhiễm trùng kháng kháng sinh. Nó cũng sẽ cung cấp hướng dẫn thực tế về cách bảo vệ bệnh nhân, khách hàng và cư dân khỏi bị nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

 • Mô tả vấn đề về kháng kháng sinh ngày càng tăng trên toàn cầu và tầm quan trọng của nó trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và xã hội
 • Thảo luận về cách nhiễm trùng và kháng kháng sinh có thể mắc phải và lây lan trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và xã hội
 • Thảo luận về các khía cạnh vi sinh của nhiễm trùng kháng khuẩn
 • Xác định, phát triển và thiết kế các bước thực tế để bảo vệ bệnh nhân, cư dân, khách hàng và nhân viên y tế / chăm sóc xã hội khỏi nhiễm trùng

Giáo trình:  

 • Vấn đề toàn cầu về kháng kháng sinh
 • Giới thiệu vi khuẩn
 • Nhiễm trùng tại nơi làm việc
 • Lây truyền nhiễm trùng
 • Kiểm soát nhiễm trùng
 • Ngăn ngừa nhiễm trùng kháng khuẩn
 • Vệ sinh tay tốt
 • Chống nhiễm trùng kháng khuẩn
 • Sử dụng kháng sinh an toàn để chống nhiễm trùng

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 3 tuần (3 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi UEA (University of East Anglia)
 • Học phí: Miễn phí

Đăng ký tại:  https://bit.ly/3zZtFQ0

 

 ————————————————————————————-   

About this course:

The growing problem of antimicrobial-resistant infections in health and social care settings is more dramatic than ever. You’ll find out how infectious diseases are acquired and spread, and how this contributes to the global risk of antimicrobial resistance. Find out how effective infection control in health and social care can tackle the global risk of antimicrobial resistance.

What will you learn:

The course will enable you to understand why effective infection control measures will allow us to combat the growing problem of antimicrobial resistant infections. It will also offer practical guidance on how to protect patients, clients and residents from acquiring healthcare-associated infections.

 • Describe the growing global problem of antimicrobial resistance and its significance in a health and social care settings
 • Discuss how infections and antimicrobial resistance can be acquired and spread in health and social care settings
 • Discuss the microbiological aspects of antimicrobial infection
 • Identify, develop and design practical steps to protect, patients, residents, clients and health/social care staff from infections

Syllabus:

 • The global problem of antimicrobial resistance
 • Introducing microbes
 • Infections in the workplace
 • Transmission of infection
 • kkkInfection control
 • Preventing antimicrobial infection
 • Good hand hygiene
 • Combating antimicrobial infections
 • Using antibiotics safely to combat infection

Course information: 

 • 100% online
 • Length: 3 Weeks( 3 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: UEA (University of East Anglia)
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3zZtFQ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24189


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com