Deadline: 15/01/2022

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khoa Học Dữ Liệu: Xác Suất Từ Đại Học Harvard

⏰ DEADLINE: 15/01/2022

[English Caption Below]

🎴 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ học các khái niệm có giá trị trong lý thuyết xác suất. Động lực cho khóa học này là hoàn cảnh xung quanh cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008. Một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính này là do rủi ro của một số chứng khoán do các tổ chức tài chính bán ra đã bị đánh giá thấp. Để bắt đầu hiểu sự kiện rất phức tạp này, chúng ta cần hiểu những điều cơ bản về xác suất.
 • HarvardX sẽ giới thiệu các khái niệm quan trọng như biến ngẫu nhiên, độc lập, phương pháp Monte Carlo, giá trị kỳ vọng, sai số chuẩn và Định lý giới hạn trung tâm. Những khái niệm thống kê này là cơ bản để thực hiện các kiểm tra thống kê trên dữ liệu và hiểu liệu dữ liệu bạn đang phân tích có khả năng xảy ra do một phương pháp thử nghiệm hay do ngẫu nhiên.
 • Lý thuyết xác suất là nền tảng toán học của suy luận thống kê không thể thiếu để phân tích dữ liệu bị ảnh hưởng bởi sự ngẫu nhiên, và do đó rất cần thiết cho các nhà khoa học dữ liệu.

🎴 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • 100% trực tuyến
 • Thời lượng: 8 tuần, 1-2 tiếng mỗi tuần
 • Miễn phí 100% (Thêm chứng chỉ với giá $99 USD)
 • Cung cấp bởi: HarvardX
 • Chủ đề: Data Analysis & Statistics
 • Cấp độ: Introductory
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh

🎴 KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC:

 • Các khái niệm quan trọng trong lý thuyết xác suất bao gồm các biến ngẫu nhiên và tính độc lập
 • Cách thực hiện phương pháp Monte Carlo
 • Ý nghĩa của các giá trị kỳ vọng và sai số chuẩn và cách tính toán chúng trong R
 • Tầm quan trọng của Định lý Giới hạn Trung tâm

🎴 CHI TIẾT VÀ THAM GIA TẠI: https://www.edx.org/course/data-science-probability

________________________________________________________________________________________

🎴 COURSE DESCRIPTION:

 • In this course, part of our Professional Certificate Program in Data Science, you will learn valuable concepts in probability theory. The motivation for this course is the circumstances surrounding the financial crisis of 2007-2008. Part of what caused this financial crisis was that the risk of some securities sold by financial institutions was underestimated. To begin to understand this very complicated event, we need to understand the basics of probability.
 • We will introduce important concepts such as random variables, independence, Monte Carlo simulations, expected values, standard errors, and the Central Limit Theorem. These statistical concepts are fundamental to conducting statistical tests on data and understanding whether the data you are analyzing is likely occurring due to an experimental method or to chance.
 • Probability theory is the mathematical foundation of statistical inference which is indispensable for analyzing data affected by chance, and thus essential for data scientists.

🎴 ABOUT THIS COURSE:

 • Length: 8 Weeks
 • Effort: 1–2 hours per week
 • Price: FREE (Add a Verified Certificate for $99 USD)
 • Institution: HarvardX
 • Subject: Data Analysis & Statistics
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Video Transcript: English

🎴 WHAT YOU’LL LEARN:

 • Important concepts in probability theory including random variables and independence
 • How to perform a Monte Carlo simulation
 • The meaning of expected values and standard errors and how to compute them in R
 • The importance of the Central Limit Theorem

🎴 ENROLL NOW IN: https://www.edx.org/course/data-science-probability

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26637


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Trân Phan

quetran.ivolunteer@gmail.com