Deadline: 15/01/2022

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khoa Học Dữ Liệu: Capstone Từ Đại Học Harvard

⏰ DEADLINE: 15/1/2022

[English Caption Below]

🎴 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

 • Để trở thành một nhà khoa học dữ liệu chuyên nghiệp, bạn cần thực hành và kinh nghiệm. Bằng cách hoàn thành dự án capstone này, bạn sẽ có cơ hội áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu R mà bạn đã thu được trong các dạng bài. Dự án cuối cùng này sẽ kiểm tra các kỹ năng của bạn về trực quan hóa dữ liệu, xác suất, suy luận và mô hình hóa, xử lý dữ liệu, tổ chức dữ liệu, hồi quy và máy học.
 • Không giống như phần còn lại của Chương trình Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Khoa học Dữ liệu, trong khóa học này, bạn sẽ ít nhận được sự hướng dẫn hơn từ các giảng viên. Khi bạn hoàn thành dự án, bạn sẽ có một sản phẩm dữ liệu để giới thiệu với các nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc các chương trình giáo dục, một bài trình bày mạnh mẽ về chuyên môn của bạn trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

🎴 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • 100% trực tuyến
 • Thời lượng: 2 tuần, 15-20 tiếng mỗi tuần
 • Miễn phí 100% (Thêm chứng nhận với giá $99 USD)
 • Cung cấp bởi: HarvardX
 • Chủ đề: Data Analysis & Statistics
 • Cấp độ: Introductory
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh

🎴 KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC:

 • Cách áp dụng cơ sở kiến ​​thức và kỹ năng đã học trong suốt quá trình học vào một vấn đề trong thực tế
 • Cách làm việc độc lập trong một dự án phân tích dữ liệu

🎴 CHI TIẾT VÀ THAM GIA TẠI:  https://www.edx.org/course/data-science-capstone

___________________________________________________________________________

🎴 COURSE DESCRIPTION:

 • To become an expert data scientist you need practice and experience. By completing this capstone project you will get an opportunity to apply the knowledge and skills in R data analysis that you have gained throughout the series. This final project will test your skills in data visualization, probability, inference and modelling, data wrangling, data organization, regression, and machine learning.
 • Unlike the rest of our Professional Certificate Program in Data Science, in this course, you will receive much less guidance from the instructors. When you complete the project you will have a data product to show off to potential employers or educational programs, a strong indicator of your expertise in the field of data science.

🎴 ABOUT THIS COURSE:

 • Length: 2 Weeks
 • Effort: 15–20 hours per week
 • Price: FREE (Add a Verified Certificate for $99 USD)
 • Institution: HarvardX
 • Subject: Data Analysis & Statistics
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Video Transcript: English

🎴 WHAT YOU’LL LEARN:

 • How to apply the knowledge base and skills learned throughout the series to a real-world problem
 • Independently work on a data analysis project

🎴 ENROLL NOW IN: https://www.edx.org/course/data-science-capstone

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Trân Phan

quetran.ivolunteer@gmail.com