Deadline: 15/12/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Giới Thiệu Hình Ảnh Y Sinh

DEADLINE: 15/12/2021

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Các công nghệ hình ảnh y tế đã cung cấp và bổ sung nhiều thông tin chính xác cho các chuyên gia. Công nghệ này tạo thành một phần quan trọng trong ngân sách y tế của tất cả các nền kinh tế phát triển. Hầu hết mọi người đều cần những công nghệ hình ảnh tiên tiến như MRI, X-Quang và CT Scans (hoặc CAT Scans) trong suốt quá trình thăm khám và điều trị của họ.

Những gì bạn sẽ học được:

Khóa học hình ảnh y tế này giới thiệu về hình ảnh y sinh và công nghệ hình ảnh hiện đại. Đồng thời bao gồm các bản chất khoa học cơ bản đằng sau mỗi công nghệ, và giới thiệu một số ứng dụng chính trong điều trị, từ các bệnh thần kinh đến ung thư. Khóa học này bao gồm các mô hình được thiết kế đặc biệt cho công chúng, đồng thời cung cấp một số mô hình tiên tiến có thể góp phần phát triển chuyên môn trong các ngành y tế, kỹ thuật và công nghệ thông tin.

 • Tại sao cần có các công nghệ hình ảnh khác nhau
 • Các nguyên tắc cơ bản của từng công nghệ và các thuật ngữ được sử dụng
 • Trải nghiệm của bệnh nhân và lý do tại sao vấn đề xảy ra trong quá trình chẩn đoán hình ảnh
 • Cách chọn phương thức phù hợp nhất cho một trường hợp lâm sàng nhất định
 • Cách cung cấp lời khuyên cơ bản về công nghệ hình ảnh cho các đồng nghiệp của bạn
 • Làm thế nào một hình ảnh được xây dựng lại / trực quan hóa OR
 • Các nguyên tắc xử lý hậu kỳ ảnh

Giáo trình:  

 • Xem xét chụp X-quang.
 • Khám phá chụp cắt lớp vi tính (CT).
 • Tìm hiểu về siêu âm (U /S).
 • Thảo luận về chụp cộng hưởng từ (MRI).
 • Tìm hiểu về PET và SPECT.

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 12 tuần (4-5 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi The University of Queensland
 • Học phí: Miễn phí

Đăng ký tại: https://bit.ly/3y5WMiX

 

————————————————————————————–

About this course:

Medical imaging technologies are complementary and provide the most accurate information to health professionals. Imaging technologies form a significant component of the health budgets of all developed economies, and most people need advanced imaging such as MRIs, X-Rays, and CT Scans (or CAT Scans) during their medical examination, treatment process.

What will you learn:

This medical imaging course provides an introduction to biomedical imaging and modern imaging modalities. The course also covers the basic scientific principles behind each modality, and introduces some of the key applications, from neurological diseases to cancers. This course includes modules specially designed for the general public, whilst also providing some advanced modules which could contribute to professional development in the health, engineering, and IT industries.

 • Why there is a need for different imaging modalities
 • The basic principles of each modality and the terminology used
 • The patient experience and why things happen during the imaging procedure
 • How to select the most suitable modality for a given clinical case
 • How to provide basic advice on imaging modalities to your peers
 • How an image is reconstructed/visualized OR
 • The principles of image post-processing

Syllabus:

 • Consider x-rays.
 • Explore computerized tomography (CT).
 • Learn about ultrasound (U/S).
 • Discuss magnetic resonance imaging (MRI).
 • Learn about PET and SPECT.

Course information: 

 • 100% online
 • Length: 12 Weeks( 4-5 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: The University of Queensland
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3y5WMiX

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25258


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com