Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Động Lực Thúc Đẩy Năng Suất

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

Nếu bạn đặt tâm trí vào nó, bạn có thể đạt được hầu hết mọi thứ.

Khóa học này được tạo ra để chia sẻ những suy nghĩ và năng lượng tích cực với bạn.

Khóa học giúp bạn tự tin có thể đạt được ước mơ của mình – từng bước một.

✨Nội dung khóa học:

 1. Đặt mục tiêu  – Bạn cần có mục tiêu để phấn đấu
 2. Vượt qua thất bại – Đừng sợ thất bại
 3. Sự bền bỉ – Không có điều gì thực sự đáng giá nếu chúng đến quá dễ dàng. Sự kiên trì làm nên giá trị
 4. Cơ thể của bạn, tâm trí của bạn – Cơ thể và sức khỏe của bạn rất quan trọng để có thể thành công
 5. Tự hiểu bản thân – Hãy thành thật với chính mình
 6. Đối phó với ảnh hưởng bên ngoài – Đừng để người khác định nghĩa con người bạn
 7. Thời gian và tạo ra thời gian – Mọi người đều có cùng một khoảng thời gian trong ngày. Cách bạn sử dụng nó là điều tạo nên sự khác biệt
 8. Các vấn đề và thách thức mà chúng ta phải đối mặt – Các vấn đề chỉ là một thách thức để thành công
 9. Tại sao chúng ta lấy lý do – Lời bào chữa được tạo ra rất dễ dàng nhưng chúng kìm hãm bản thân bạn
 10. Nỗi sợ hãi kìm hãm chúng ta – Nỗi sợ hãi kìm hãm bạn khỏi điều gì
 11. Khả năng của bạn là gì và bạn có sẵn sàng thử điều gì đó mới không? – Bạn không thể lặp đi lặp lại một việc và mong đợi kết quả khác nhau
 12. Cam kết thay đổi – Từng bước một

✨Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • Làm thế nào để vượt qua thử thách
 • Cách tạo ra động lực
 • Cách để đạt được mục tiêu

✨Yêu cầu:

 • Thái độ tích cực
 • Mong muốn được cởi mở hơn với những thay đổi
 • Muốn có động lực
 • Tâm trí cởi mở

Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: Laurence Svekis –  Nhà phát triển ứng dụng
 • Hình thức: 100% online
 • Học phí: miễn phí
 • Đánh giá khóa học: 4.5/5

🔥ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3jj7nmk

 

——————————————————————————————————————

If you set your mind to it you can achieve almost anything.

I created this course to share positive thoughts and energy with you.

I believe you can achieve your dreams – it’s one step at a time.

 

✨Course content:

 1. Setting Goals  – You need to have a target to achieve it
 2. Overcome Failure – Don’t be afraid to fail
 3. Persistence – Nothing worthwhile comes easy Persistence Pays Off
 4. Your Body your Mind – Your body and health is important for your success
 5. Know yourself – Be honest with yourself
 6. Dealing with The outside influence – Don’t let others define you
 7. Time and making – Everyone has the same amount of time in the day its how you use it that counts
 8. Problems and challenges that we face – Problems are just a challenge to succeed
 9. Why we make excuses – Excuses are easy but they hold you back
 10. Fear holding us still – What is fear holding you back from
 11. What is your Legacy and are you willing to try something new ? – You can’t expect to do the same thing and expect different results
 12. Commit to change – One step at a time

✨What you’ll learn:

 • How to overcome challenges
 • Get motivated
 • Achieve their goals

✨Requirements:

 • Positive Attitude
 • Desire to be open to change
 • Want to be motivated
 • Open Mind

✨Course information:

 • Instructor: Laurence Svekis –  GDE, Application Developer
 • Format: 100% online
 • Tuition fees: free
 • Rating: 4.5/5

🔥APPLY IN: https://bit.ly/3jj7nmk

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24685


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Duong Nguyen

thuyduongn.ivolunteer@gmail.com