Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Động Lực Thúc Đẩy Năng Suất Của Bạn

🔥  NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎉 NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 •  Đặt mục tiêu  – Bạn cần có mục tiêu để đạt được nó
 • Vượt qua thất bại – Đừng sợ thất bại
 • Sự bền bỉ – Không có gì đáng giá đến dễ dàng
 • Cơ thể của bạn, tâm trí của bạn – Cơ thể và sức khỏe của bạn là quan trọng để thành công
 • Tự hiểu mình – Thành thật với chính mình
 • Đối phó với ảnh hưởng bên ngoài – Đừng để người khác định nghĩa bạn
 • Thời gian và tạo ra thời gian – Mọi người đều có cùng một khoảng thời gian trong ngày và cách bạn sử dụng nó
 • Các vấn đề và thách thức mà chúng ta phải đối mặt – Các vấn đề chỉ là một thách thức để thành công
 • Tại sao chúng ta bào chữa – Lời bào chữa rất dễ dàng nhưng chúng khiến bạn kìm hãm
 • Nỗi sợ hãi kìm hãm chúng ta – Nỗi sợ hãi kìm hãm bạn khỏi điều gì
 • Legacy của bạn là gì và bạn có sẵn sàng thử điều gì đó mới không? – Bạn không thể mong đợi làm điều tương tự và mong đợi kết quả khác nhau
 • Cam kết thay đổi – Từng bước một

🎉 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC NÀY:

 • Làm thế nào để vượt qua thử thách
 • Cách tạo ra động lực
 • Cách để đạt được mục tiêu

🎉 THÔNG TIN KHÓA HỌC: 

 • Người hướng dẫn: Laurence Svekis –  Nhà phát triển ứng dụng
 • Hình thức: 100% online
 • Học phí: miễn phí
 • Đánh giá khóa học: 4.5/5

🔥 Đăng ký tham giá khóa học tại: https://www.udemy.com/course/motivation-course/

———————————————————————————-

🎉 COURSE CONTENT:

 • Set title – You need an item title to achieve it
 • Patience – Nothing is worth taking it easy
 • You can, you mind – Your body and health are important to success
 • Know yourself – Be true to yourself
 • Facing external influences – Don’t let others define you
 • Time and create the time – Everyone has the same time of day and how you use it
 • Problems and Formulas We Face – Problems are just a recipe for success
 • Why we make excuses – The word excuses are easy but we try to hold back
 • Fear holds us back – Fear holds you back from something
 • What is your legacy and are you willing to try something new? – You don’t expect similarities and expect differences in results
 • Commit to Change – Step by Step

🎉 WHAT WILL YOU LEARN:  

 • How to overcome the challenge
 • How to create motivation
 • The way to get the target

🎉 COURSE INFORMATION: 

 • Instructor: Laurence Svekis – App Developer
 • Mode: 100% online
 • Tuition: free
 • Course rating: 4.5 / 5

🔥 Link course: https://www.udemy.com/course/motivation-course/

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26375


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hà Anh Nguyễn

haanh.ivolunteer@gmail.com