Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Đổi Mới Trong Thiết Kế: Suy Nghĩ, Thực Hiện, Phá Vỡ, Lặp Lại

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Sự phát triển của thiết kế đã trở thành một ngành học được quan tâm hàng đầu, và họ sử dụng thiết kế để giải quyết các vấn đề phức tạp, phi tuyến. Thiết kế dần trở thành một kỹ năng nâng cao, trang bị cho mọi người khả năng đối phó với sự không chắc chắn, phức tạp và thất bại.

🎯 Trong khóa học này, chúng tôi chứng minh cách bạn có thể sử dụng thiết kế như một cách tư duy để mang lại lợi thế chiến lược và sáng tạo trong nghề nghiệp của bạn. Khóa học thích hợp cho bất kỳ ai tò mò về thiết kế và chuyển các quy trình và công cụ của tư duy thiết kế thành các cơ hội đổi mới. Trong hơn 5 tuần, chúng tôi khám phá, áp dụng và thực hành quy trình thiết kế: suy nghĩ, thực hiện, phá vỡ và lặp lại.

🎯 Thông qua việc giới thiệu các khái niệm lý thuyết và kiểm tra các nghiên cứu điển hình trong ngành với các công ty thiết kế hàng đầu của Úc, chúng tôi nghiên cứu thiết kế như tìm hiểu về bối cảnh (phần tư duy), xây dựng nguyên mẫu dưới dạng đại diện hữu hình (phần tạo) và thử nghiệm các giải pháp tiềm năng (phần phá vỡ). Chúng tôi xây dựng dựa trên điều này bằng cách chỉ ra giá trị hiệu quả của việc di chuyển qua quy trình một cách nhanh chóng và thường xuyên (phần lặp lại), để cải thiện ý tưởng và phát triển những hiểu biết mới.

🎯 Trong suốt khóa học, bạn sẽ theo dõi ba văn phòng thiết kế thú vị nhất của Úc và học hỏi từ các nhà thiết kế và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thiết kế. Cái nhìn sâu sắc về ngành này sẽ cho phép bạn phát triển sự hiểu biết toàn diện về thiết kế và vai trò của nó trong bối cảnh đổi mới. Sau khóa học, bạn sẽ có một bộ công cụ và kỹ thuật thực tế để áp dụng vào các tình huống trong bối cảnh chuyên môn của riêng bạn, để chuyển các vấn đề thành cơ hội và giải pháp, và cuối cùng là đổi mới thông qua thiết kế.

🎯 Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi Đại học Sydney
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Thời gian linh hoạt
 • Dành cho người bắt đầu
 • Thời lượng: khoảng 16 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

🎯 Đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/innovation-through-design

———————————————————————————-

🎯 The evolution of design has seen it become a discipline no longer limited to the concerns of a singular, specific domain and develop to become a pathway for solving complex, nonlinear problems. Design is becoming a capability-enhancing skill, equipping people with the ability to deal with uncertainty, complexity and failure.

🎯 In this course, we demonstrate how you can use design as a way of thinking to provide strategic and innovative advantages within your profession. Suitable for anyone who is curious about design and translating the processes and tools of design thinking into innovative opportunities, over 5 weeks we explore, apply and practice the design process: think, make, break and repeat.

🎯 Through introducing theoretical concepts and examining industry case studies with leading Australian design firms, we investigate design as learning about the context (the thinking part), building prototypes as tangible representations (the making part) and testing potential solutions (the breaking part). We build on this by showing the productive value of moving through the process quickly and often (the repeating part), to improve ideas and develop new insights.

🎯 Throughout the course, you will follow us through three of Australia’s most exciting design offices and learn from practicing designers and leaders in design. This insight into industry will enable you to develop a comprehensive understanding of design and the role it can and does play within the innovation landscape. You will leave this course with a set of practical tools and techniques to apply to situations within your own professional context, to translate problems into opportunities and solutions, and ultimately to innovate through design.

🎯 Course information:

 • Offered by The University of Sydney
 • Free course
 • 100% online
 • Flexible deadlines
 • Beginner level
 • Approx. 16 hours to complete
 • Language: English

🎯 Register at: https://www.coursera.org/learn/innovation-through-design

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #freecourse, #onlinecourse, #innovation, #design, #designthinking, #designmaking, #designbreaking

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16525


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com