Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Content Marketing Cho Doanh Nghiệp B2B

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🤔 Trong khóa học này, chúng ta sẽ đi qua 4 bước trong quá trình thực hiện content marketing được áp dụng bởi Audienti (trước đây là OMA) đối với clients và nỗ lực để tạo nên khách hàng tiềm năng B2B.

👉 Khóa học sẽ giải quyết các vấn đề sau:

 • Cách để thâm nhập tâm lý thị trường và xây dựng nội dung thu hút
 • Cách kết nối blogs, lượt đề xuất, lượt tiếp cận, số liệu để tạo nên hệ thống content marketing mà hệ thống này có thể cải thiện theo thời gian
 • Loại content nên sử dụng và các kênh dùng để quảng cáo
 • Cách quản lý kế hoạch, lịch trình sáng tạo nội dung
 • Cách tìm các kênh quảng cáo và influencers phù hợp với nội dung của bạn
 • Các thiết lập đo lường cho các quá trình của bạn
 • Những sản phẩm và dịch vụ thường dùng ngày nay để đạt được kết quả

🎁 Khóa học gồm 19 video bài giảng. Mỗi video khoảng 5 phút và toàn bộ thời gian khóa học là 35 phút.

Nội dung của khóa học:

 • Học những điều cơ bản về toàn bộ quy trình của content marketing cho doanh nghiệp B2B
 • Tạo nội dung thú vị và đối sánh nội dung với những đề xuất đã trao đổi
 • Tìm influencers phù hợp và nhận biết cơ hội quảng cáo
 • Cách sử dụng sản phẩm đa dạng nhằm tạo nên dữ liệu để có thể đánh giá và cải thiện một cách có hệ thống

Điều kiện của khóa học:

 • Hiểu biết cơ bản về các khái niệm marketing
 • Có trải nghiệm đối với các mạng xã hội và công cụ tìm kiếm
 • Trải nghiệm dựa trên người dùng bằng các nền tảng phân tích như Google Analytics

Đối tượng của khóa học:

 • Marketers có hứng thú trong việc tận dụng chiến lược content marketing
 • Người làm trong các lĩnh vực như SEO, truyền thông, PR muốn sử dụng content để thúc đẩy nổ lực
 • Chuyên viên IT muốn hiểu biết về cơ sở lý luận của quá trình content marketing và loại công cụ cần thiết

Đăng ký TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————-

Interested in content marketing, particularly for B2B products?

In this course, we will go through the complete, 4-step content marketing process used by Audienti (formerly OMA) both with clients and in our own efforts to drive B2B lead generation efforts.

In this course, we’ll answer questions like:

 • How to get inside the mind of your market, and build content that really interests them, even it you’re in a boring industry
 • How to wire together blogs, offers, outreach, metrics and more to build a content marketing system that can systematically improve over time
 • What types of content to produce, and what channels to use to promote it
 • How to manage a content creation calendar, even if you’re not a journalist
 • How to find promotional channels and influencers that are interested in your content
 • How to tool your process for measurement
 • What products and services we use today to get results

The course is structured in 19 video lessons. Each will take around 5 minutes. The entire course clocks in around 35 minutes. So, if you have an hour, you can knock this out over lunch!

Once you’ve completed the course, check out other resources we’ve developed at Audienti’s content marketing resources area.

What you’ll learn

 • Learn the fundamentals of an end-to-end content marketing process for B2B businesses
 • Learn how to create interesting content and match content to offers that convert
 • Learn how to find industry influencers and identify promotional opportunities
 • Learn how to use various products to build the data you need to systematically improve

Are there any course requirements or prerequisites?

 • Moderate understanding of marketing concepts
 • Experience with social networks and search engines
 • User-based experience with analytics platforms like Google Analytics

Who this course is for:

 • Marketers interested in leveraging a content marketing strategy
 • SEO, social media, and PR professionals that are interested in leveraging content to drive their efforts
 • IT professionals interested in understanding the rationale of the content marketing process and that types of tools are needed

Register at HERE

 

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com

You may also like...