Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phân Tích Phân Khúc Thị Trường

NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Thực hiện phân tích phân khúc thị trường và cam kết chiến lược phân khúc thị trường dài hạn là một hành trình phức tạp và đầy thử thách đối với bất kỳ tổ chức nào. Khóa học này hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình phân tích phân khúc thị trường và đưa ra quy trình gồm mười bước giúp phân đoạn khách hàng có tổ chức và hiệu quả.

✔ Khóa học này bắt đầu với quyết định tiến hành phân tích phân khúc thị trường và tiếp tục đến các giai đoạn cuối cùng là đánh giá sự thành công của chiến lược và theo dõi thị trường để biết những thay đổi có thể xảy ra. Chúng tôi cũng đề cập đến các biến phân đoạn như phân đoạn địa lý, phân đoạn tâm lý, phân đoạn hành vi và phân đoạn nhân khẩu học.

✔ Trong khóa học này, chúng ta sẽ khám phá cách tận dụng các khái niệm thống kê vào chiến lược phân khúc của tổ chức, chẳng hạn như phương pháp phân nhóm và phân nhóm theo thứ bậc, phân tích dữ liệu khám phá, phân tích hai chiều, mô hình hỗn hợp và mô hình hồi quy.

❤ Bạn sẽ được học

 • Những vấn đề cơ bản về phân đoạn thị trường.
 • Mười bước phân tích phân khúc thị trường và mục đích của mỗi người.
 • Những cạm bẫy quan trọng có thể xảy ra ở mỗi bước.
 • Cách tự thực hiện từng bước trong số mười bước phân tích phân khúc thị trường.
 • Cách thực hiện phân tích phân khúc thị trường.
 • Những câu hỏi cần đặt ra để đảm bảo phân tích phân khúc thị trường của bạn là hợp lệ.

❤ Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: The University of  Queensland
 • Giảng viên: Sara Dolnicar, Friedrich Leisch, Bettina Grun
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Kinh doanh& Quản lý
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 5 tuần, 6 – 8 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

❤ Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/39OHGof

——————————————————

❤ NO DEADLINE

✔ Conducting market segmentation analysis and committing to a long-term market segmentation strategy is a complex and challenging journey for any organization. This course guides you through the entire process of market segmentation analysis and offers a ten-step process that makes customer segmentation efficient and organized.

✔ This course begins with the decision to conduct market segmentation analysis and continues through to the final stages of evaluating the success of the strategy and monitoring the market for possible changes. We also cover segmentation variables such as geographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and demographic segmentation.

✔ In this course, we will explore how to leverage statistical concepts into the organization’s segmentation strategy, such as the hierarchical clustering and partitioning methods, exploratory data analysis, biclustering, mixture models, and regression models.

❤ What you’ll learn

 • The basics of market segmentation.
 • The ten steps of a market segmentation analysis and each one’s purpose.
 • The key pitfalls that can occur at eachstep.
 • How to undertake each of the ten steps of market segmentation analysis yourself.
 • How to commission a market segmentation analysis.
 • What questions to ask to ensure your market segmentation analysis is valid.

❤ About this course

 • Institution: The University of  Queensland
 • Instructor: Sara Dolnicar, Friedrich Leisch, Bettina Grun
 • Foundation: edX
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 5 weeks, 6 – 8 hours per week
 • Language: English
 • 100%  online

❤ Register and have more information right here: https://bit.ly/39OHGof

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14167

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com