Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thực Hành Vẽ 2D Và 3D Bằng AutoCAD

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Trong khóa học này, bạn sẽ được học những phương pháp để tạo bên bản vẽ kĩ thuật 2D và 3D cùng với bản vẽ biểu diễn.😘

🤓 Khóa học được chia thành 4 phần và mỗi phần sẽ tập trung vào một loại bản vẽ cụ thể. Phần đầu tiên là về vẽ 2D, tiếp theo là 3D, phần thứ ba là nâng cao về vẽ 3D như là vẽ hộp số hoặc ốc vít…✔

Phần cuối cùng của khóa học là một dự án mà bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp để tạo nên hình ảnh của một chai nước ngọt.✔

⚠Cuối khóa học, bản sẽ có thể:

 • Áp dụng kĩ năng đã được học về AutoCAD vào thực tiễn
 • Tạo nên những bảng vẽ 2D và 3D phức tạp

Nội dung bạn sẽ được học:

 • Thiết kế những bản vẽ kĩ thuật 2D và 3D
 • Làm quen với ứng dụng của các công cụ AutoCAD
 • Học những công cụ mô hình 3D nâng cao

Điều kiện của khóa học:

 • Kiến thức cơ bảng về công cụ 2D và 3D AutoCAD
 • Tiếp cận với phần mềm Autodesk AutoCAD

Đối tượng khóa học:

 • Học viên có kinh nghiệm cơ bản về sử dụng AutoCAD
 • Học viên muốn học những kĩ thuật tạo bảng thảo 2D và 3D cùng với những bãn vẽ thế giới thực

👉 Đăng kí TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————–

About this course:

In this course you will learn methods of making actual 2D and 3D engineering drawings along with some representation drawings.

The course is divided into four sections with each section dedicated to a specific type of drawings. The first section has 2D drawings, sections has 3D drawings, third section has advance 3D drawings like making a gear or a Slotted nut etc.

The last section has a project in which I have taught method of making a coke bottle from scratch. The lessons include 2D sketching, 3D conversion adn rendering of the bottle.

At the end of this course you will be able to:

 • Apply skills learnt in AutoCAD to real world scenario.
 • Draw 2D and 3D complex drawings

All the lesson files containing PDF and DWG of drawings with dimensions are included with the respective lesson. 

What you’ll learn

 • Make 2D and 3d engineering drawings
 • familiarize themselves with application of AutoCAD tools
 • Learn about use of advance 3D modelling tools

Are there any course requirements or prerequisites?

 • A basic knowledge of AutoCAD 2D and 3D tools
 • Access to Autodesk AutoCAD software

Who this course is for:

 • Students who have little experience of using AutoCAD can take this course
 • Students who want to learn techniques of 2D and 3D drafting with real world drawings

👉 Register at HERE

 

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com

You may also like...