Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chỉnh Sửa Hình Ảnh Và Tone Màu Trong Adobe Photoshop

NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Khóa học được thiết kế để cung cấp cho bạn lượng kiến thức khổng lồ về các thao tác chỉnh sửa trong Adobe Photoshop. Rất nhiều người sử dụng công cụ Chỉnh sửa màu (Adjustment Layers) mỗi ngày nhưng không hoàn toàn hiểu hết được  những tính năng mà nó mang lại. Nếu bạn cũng cảm thấy thế, thì khóa học này sẽ giúp bạn nâng cao khả năng của mình, hoặc kể cả bạn là một người hoàn toán mới tiếp cận tới Adobe Photoshop, bạn cũng có thể trở thành bậc thầy chỉnh sửa ảnh sau khi hoàn thành khóa học.

🔥Khóa học này sẽ thảo luận từng bước về chỉnh sửa màu nói riêng và chỉnh sửa ảnh nói chung – nguyên tắc hoạt động của nó, cách thức làm việc của từng slider, các lựa chọn trong menu và từng công cụ.

🔥Bạn có thể lựa chọn xem hết khóa học từng bước một, hoặc bạn có thể xem từng bài giảng theo bất kì sự sắp xếp nào. Khóa học được xây dựng để bạn có thể xem các bài giảng riêng biệt, có thể bắt đầu từ những bài bạn cần nhất. Với những thông tin như vậy, bạn có thể tiếp thu được khối lượng kiến thức khổng lồ liên quan tới Photoshop.

🔥Đối tượng phù hợp:

 • Bất kì ai với mong muốn nâng cao khả năng Photoshop

🔥Yêu cầu:

 • Bất kì phiên bản nào của Adobe Photoshop cho Mac hoặc máy tính

🔥Bạn sẽ học được:

 • Cách chỉnh sửa màu trong Photoshop
 • Hoàn toàn hiểu được các nguyên tắc hạt động của công cụ chỉnh sửa màu
 • Cách sử dụng các công cụ khác của Photoshop

🔥Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% Online
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (Có phụ đề Anh)
 • Thời gian: 2 tiếng 53 phút
 • Giảng viên:   Diana Kot
 • Học phí: 100% FREE

🔥Thông tin chi tiết và đăng kíhttps://bit.ly/3dhDCyy

——————————————————————————

🔥This course is designed to give you maximum amount of information about Adjustments in Adobe Photoshop. Many people use Adjustment Layers every day in their work, but still don’t know its full functionality. If you feel the same – this course will help you to master your skills, or even if you are complete beginner in Adobe Photoshop – you will become Adjustments Master after you finish it.

🔥The course will discuss step by step about Adjustment Layer in specific and Adjustment in general – what is a principle of its work, what each slider, menu option and button does.

🔥You may watch the entire course step by step, or you may watch lectures in any order. The course is built so that you can watch lectures independently from each other, starting with those you need the most. With this information you will get the maximum knowledge related to Adobe Photoshop.

🔥Who is this course for:

 • Everyone who want to master Photoshop skills

🔥Requirements:

 • Any version of Adobe Photoshop for PC or Mac

🔥What you will learn:

 • Work with Adjustment Layers in Photoshop
 • Fully understand the principles of Adjustment Layers work
 • Use additional Photoshop Adjustments

🔥Course information:

 • Format: 100% Online
 • Language: English (Subtitle English)
 • Duration: 2 hour 53 minutes
 • Teacher: Diana Kot
 • Fee: 100% FREE

🔥More information and register: https://bit.ly/3dhDCyy

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24871


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Đặng Thủy Linh

dangthuylinh.ivolunteer@gmail.com