Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chiến Lược Quản Lý Đa Kênh Từ Đại Học Dartmouth

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎴 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

 • Khách hàng bán lẻ là đa kênh. Họ ngày càng mong đợi được tương tác với các nhà bán lẻ một cách liền mạch, kết hợp các khía cạnh của các kênh khác nhau ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình mua hàng của họ. Họ muốn đặt hàng trực tuyến và nhận nó một giờ sau trên đường đi làm, hoặc trả lại tại cửa hàng một đơn hàng mà họ đã đặt trực tuyến. DartmouthX đã nghiên cứu trong nhiều năm về cách các nhà bán lẻ truyền thống có thể trở thành nhà bán lẻ đa kênh. Đây không phải là một quá trình chuyển đổi dễ dàng và đòi hỏi sự thay đổi cơ bản trong quy trình, hệ thống và chiến lược của nhà bán lẻ. Sự chuyển đổi này không phải là những điều chỉnh nhỏ mà là sự thiết kế lại hoàn toàn mô hình kinh doanh của nhà bán lẻ.
 • Trong khóa học này, bạn sẽ học hỏi từ các nhà bán lẻ đang thành công trong việc chuyển đổi này. Bạn sẽ biết cách thu hút khách hàng đa kênh, những lựa chọn đáp ứng mà những khách hàng này mong đợi, cách các nhà bán lẻ có thể tận dụng trực tuyến và truyền thống cũng như những gì nhà bán lẻ cần để hỗ trợ chiến lược đa kênh. Vào cuối khóa học, bạn sẽ không nghĩ về các kênh bán lẻ riêng biệt mà là một nhà bán lẻ tích hợp được liên kết để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng ngày nay.

🎴 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • 100% trực tuyến
 • Thời lượng: 4 tuần, 3-5 tiếng mỗi tuần
 • Miễn phí 100%
 • Cung cấp bởi: DartmouthX
 • Chủ đề: Business & Management
 • Cấp độ: Intermediate
 • Điều kiện yêu cầu phải có: Toán đại học cơ bản
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh

🎴 KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC:

 • Làm thế nào để hiểu nhu cầu của khách hàng đa kênh
 • Cách đáp ứng nhu cầu đa kênh
 • Cách các nhà bán lẻ hàng đầu đang điều hướng quy trình đa kênh của họ
 • Cách hỗ trợ chiến lược đa kênh

🎴 GIÁO TRÌNH VÀ ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.edx.org/course/omnichannel-strategy-and-management

___________________________________________________________________________

🎴 COURSE DESCRIPTION:

 • Retail customers are omnichannel. They increasingly expect to interact with retailers in a seamless way, combining aspects of different channels at different stages of their purchase journey. They want to place an order online and pick it up an hour later on their way to work or return at the store an order they had placed online. We have been studying for many years how traditional retailers can become omnichannel retailers. It is not an easy transition and requires a fundamental change in the retailer’s processes, systems and strategy. This transformation is not about small adjustments but a complete redesign of the retailer’s business model.
 • In this course, you will learn from retailers that are successfully navigating this transformation. You will explore how to attract omnichannel customers, what fulfillment options these customers expect, how retailers can leverage their online and brick-and-mortar presence, and what retailers need to support an omnichannel strategy. By the end of the course, you won’t be thinking about separated retail channels but one integrated retailer that is aligned to best serve today’s customer’s needs.

🎴 ABOUT THIS COURSE:

 • Length: 4 weeks, 3–5 hours per week
 • Price: FREE
 • Institution: DartmouthX
 • Subject: Business & Management
 • Level: Intermediate
 • Prerequisites: Basic undergraduate mathematics
 • Language: English
 • Video Transcript: English

🎴 WHAT YOU’LL LEARN:

 • How to understand the needs of omnichannel customers
 • How to fulfill omnichannel demand
 • How leading retailers are navigating their omnichannel journeys
 • How to support an omnichannel strategy

🎴 SYLLABUS AND ENROLL NOW IN: https://www.edx.org/course/omnichannel-strategy-and-management

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Trân Phan

quetran.ivolunteer@gmail.com