[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chiến Lược Đầu Tư

📌 NO DEADLINE

 🌟 Nhiều sinh viên muốn bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực đầu tư. Để hỗ trợ họ tìm hiểu thêm về đầu tư và nâng cao kỹ năng của họ một cách thú vị, Trường Kinh doanh Ấn Độ mở khóa học trực tuyến miễn phí về Chiến lược đầu tư. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu vòng đời quản lý khách hàng và đi sâu vào quản lý danh mục đầu tư như một quy trình. Bạn cũng được tìm hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản và các phong cách đầu tư chính vào các tài sản thay thế.

 🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC :

 • Khám phá các khái niệm cơ bản về phân tích nhu cầu, chính sách đầu tư, phân bổ tài sản, lựa chọn sản phẩm, giám sát danh mục đầu tư và tái cân bằng. 
 • Xem xét các loại nhà đầu tư tổ chức – quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm. 
 • Tìm hiểu vòng đời quản lý khách hàng và đi sâu vào quản lý danh mục đầu tư như một quy trình. 
 • Khái niệm, nguyên tắc cơ bản và các phong cách đầu tư chính vào các tài sản thay thế. 
 • Nghiên cứu tác động của số hóa đối với chiến lược đầu tư.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Tài trợ: Trường Kinh doanh Ấn Độ
 • Giảng viên: Vikram Kuriyan
 • Hình thức học tập: 100% online
 • Thời lượng: 10 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh 
 • Phụ đề: Tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha

📌 NO DEADLINE

📌 Xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây:

https://www.coursera.org/learn/investment-philosophy

 

 

You may also like...