Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cải Thiện Kỹ Năng Giao Tiếp

📌NO DEADLINE 

[English caption below]

🔥Giao tiếp đang dần được đổi mới! Những ‘quy tắc cũ’ khi nói chuyện, trình bày, đàm phán hay ‘bán’ ý tưởng chẳng còn phù hợp với thế giới của skype, messenger hay qua video. 

🔥Với mục tiêu trang bị thêm cho người học bạn những ‘công cụ’ để tự học, tự hoàn thiện, khóa học đóng vai trò tổng quan cung cấp các khái niệm.

📌Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Đại học Toronto
 • Chi phí: Miễn phí
 • Cấp độ: Sơ cấp 
 • Nền tảng: Coursera 
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Giảng viên: Ivan Wanis Ruiz 
 • Thời gian hoàn thành: Gần 8 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt kèm theo) 

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/communication-strategies-virtual-age 

———————————————————————————————-

[Online] Communication Strategies for a Virtual age

🔥Communication has changed! The traditional rules for speaking and presenting, meeting coordination, influencing people, negotiating and selling ideas no longer apply in a world of skype, messenger, video and teleconference.  

🔥This course will act as an overview on several concepts each of which could be a course of their own and our goal is to give you tools that you can practice and perfect on your own.

📌Course overview: 

 • Offered by: University of Toronto 
 • Tuition: Free
 • Platform: Coursera 
 • Difficulty: Beginner level 
 • Language: English (with subtitles) 
 • Instructor: Ivan Wanis Ruiz 
 • 100% online 
 • Approximately 8 hours to complete

📌NO DEADLINE 

📌Register now: https://www.coursera.org/learn/communication-strategies-virtual-age 

 

You may also like...