Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Tạo Ra Các Loại Nhạc Cụ

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

🎻 Đã bao giờ bạn tự hỏi, làm sao mà từ những miếng gỗ đơn giản, người ta lại có thể tạo ra nhiều loại nhạc cụ đặc sắc đến thế? Liệu rằng có nguyên tắc, quy luật gì trong quá trình tạo ra các loại nhạc cụ không?

🎻 Chính nhờ việc nghiên cứu khoa học liên quan đến âm thanh, chúng ta đã biết được cách tạo ra âm thanh theo ý muốn từ các vật dụng. Sự ra đời của nhạc cụ đã mở ra cả một sự tiến bộ trong việc phát triển trí tuệ cũng như tinh thần của con người. Tất cả những thành tựu về âm nhạc hiện nay, kể cả những hiệu ứng âm thanh trong các bộ phim xuất sắc nhất, đều được hình thành từ những dụng cụ âm nhạc cơ bản.

🎻 Tài liệu về cách tạo ra các loại nhạc cụ từ khoa học về âm thanh đã được những chuyên gia từ Đại học Open tổng hợp một cách chi tiết và sống động. Đối với những ai muốn tìm hiểu về lĩnh vực này trong thời gian ngắn mà vẫn mong muốn có đủ lượng kiến thức cơ bản, khóa học này sẽ vô cùng phù hợp. Bên cạnh đó ở cuối tài liệu còn bổ sung các trang web mà bạn có thể tham khảo nếu muốn tìm hiểu thêm.

🎻 Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:
• Học về cách mà âm thanh được tạo ra
• Hiểu tại sao lại có sự khác nhau về âm thanh giữa các loại nhạc cụ
• Biết được cách mà các nốt đại diện cho các âm được kí hiệu và quy định trong âm nhạc
• Biết phân loại nhạc cụ ra thành ba nhóm chính

🎻 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

🎻 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.open.edu/the-science-making-musical-instruments

_________________________________

🎻 Have you ever wondered how people can create so many unique musical instruments by using only simple tools? Is there any rule in the making of musical instruments?

🎻 Thanks to scientific research related to sound, we have learned how to create desired sounds. The appearance of musical instruments opened up both an advancement in human intellectual as well as spiritual development. All of today’s musical achievements and creation, including the sound effects in the movies of all the time, have been shaped from the base of musical instrument.

🎻 The document about creating musical instruments from the science of music has been compiled in great detail and vividness by the experts from Open University. For those who want to learn about this field in a short time but still want a sufficient quantitative knowledge base, this course will be a great fit. Besides, at the end of this document, there are additional websites which you can refer to if you want to learn further.

🎻 By taking this course, you will be able to:
• Learn how is sound produced
• Understand why do the sounds made by each instrument sound differently
• Know how notes which represent sounds are symbolized and specified in music
• Know how to classify musical instruments into three main types

🎻 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English

🎻 ENROLL FOR FREE AT:
https://www.open.edu/the-science-making-musical-instruments

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...