Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Sử Dụng Dịch Vụ Website Amazon Cho Người Mới Bắt Đầu

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Về khóa học:

Amazon.com, Inc. là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào điện toán đám mây, truyền phát kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Công ty này là thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới, nhà cung cấp trợ lý AI và nền tảng điện toán đám mây được đo bằng doanh thu và vốn hóa thị trường. Vì vậy khóa học “Amazon: Zero to Hero” này sẽ giúp các bạn có cái nhìn cận cạnh về cách sử dụng những dịch vụ đặc biệt của Amazon. Qua đó bạn sẽ có được những thông tin chuyên sâu về trang web này cũng như là nắm vững được AWS – Amazon Web Services là một công ty con của Amazon cung cấp các nền tảng điện toán đám mây theo yêu cầu cho các cá nhân, công ty và chính phủ, trên cơ sở trả tiền theo nhu cầu sử dụng.

📍 Khóa học này dành cho: Bất kỳ ai muốn học cách sử dụng Dịch vụ web của Amazon.

📍 Yêu cầu: Phải có hiểu biết cơ bản về mạng máy tính.

📍 Thông tin khóa học: 

 • Hình thức: 100% Online
 • Thời lượng: 3 giờ – 14 bài giảng
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh (Phụ đề cho 24 ngôn ngữ)

📍 Nội dung khóa học:

 • Tạo máy chủ Web WordPress AWS EC2
 • Khởi chạy và kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ AWS RDS
 • Tạo một back-end (lớp truy cấp dữ liệu) khả dụng và có khả năng chịu lỗi cao cho các ứng dụng NodeJS với AWS Elastic Beanstalk
 • Lưu trữ và truy xuất tệp từ AWS S3
 • Gửi email bằng AWS SES
 • Tạo Báo thức với AWS CloudWatch
 • Sử dụng Giao diện dòng lệnh AWS

📍 Đăng kí ngay tại: https://bit.ly/3gScmZO

_____________________________________________________

📍 About this course:

Amazon.com, Inc is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. It is the world’s largest online marketplace, AI assistant provider, live-streaming platform and cloud computing platform as measured by revenue and market capitalization. So this “Amazon: Zero to Hero” course will give you a close look at how to use special Amazon services. Thereby you will gain in-depth information about this website as well as master AWS – Amazon Web Services is a subsidiary of Amazon providing on-demand cloud computing platforms and APIs to individuals, companies, and governments, on a metered pay-as-you-go basis.

📍 Who is this course for: Anyone who wants to learn how to use Amazon Web Services.

📍 Requirement: Basic understanding of computer networking.

📍 Course Information: 

 • Format: 100% Online
 • Duration: 3 hours – 14 lessions
 • Language: English (Subtitles for 24 languages)

📍 Course Content:

 • Create an AWS EC2 WordPress Web server
 • Launch and connect to an AWS RDS relational database server
 • Create a highly available and fault tolerant back-end for NodeJS applications with AWS Elastic Beanstalk
 • Store and retrieve files from AWS S3
 • Send email with AWS SES
 • Create Alarms with AWS CloudWatch
 • Use the AWS Command Line Interface.

📍 Register now: https://bit.ly/3gScmZO

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23814


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Vũ

khanhdieu.ivolunteer@gmail.com