Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Sử Dụng Công Cụ Google Slides

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản về cách sử dụng Google Slides để dựng lên một bài thuyết trình. Bạn cũng sẽ tìm được nguồn ảnh, nguồn icon miễn phí để áp dụng trong bài thuyết trình của mình và cách để thiết kế một bản trình bày sạch đẹp, chuyên nghiệp từ khóa học này. Bài giảng chủ yếu tập trung vào việc xây dựng bản trình bày từ cấp độ cơ bản nhất, cách thực hiện những điều chỉnh trong quá trình trình chiếu và xem qua các bước để chia sẻ bản trình bày hay xuất nó ra từ Google Slides. 

✨Bạn sẽ học được những gì:

Kỹ năng dựng một bài thuyết trình cơ bản trên Google Slides và những chi tiết về dạng platform này. Bạn sẽ được học về cách sử dụng templates trên Google Slides, làm sao để thêm những yếu tố thú vị vào template, các kho ảnh và icon để sử dụng, và nhiều hơn nữa.

✨Nội dung khóa học: 

 1. Giới thiệu khóa học
 2. Bắt đầu với Google Slides
 3. Cài đặt theme trong Google Slides
 4. Xây dựng bản trình bày của bạn
 5. Nâng cấp bản trình bày
 6. Chia sẻ và xuất bản trình bày từ Google Slides

✨Khóa học này dành cho ai: Thiết kế bài thuyết trình dành cho người mới bắt đầu

✨Yêu cầu: Có thể đăng nhập vào Google Slides từ tài khoản G Suite của bạn

✨Thông tin khóa học: 

 • Người hướng dẫn: Jason Trueblood
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 47 phút
 • Học phí: miễn phí
 • Đánh giá: 4.7/5

🔥ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3B814Zw 

——————————————————————————————————-

This course will be teaching out the basics of using Google slides while building a presentation.  This course also covers how to get free stock images, free stock icons and how to design a clean and professional presentation.  We will be building an entry level presentation from scratch, making adjustments along the way and reviewing how to share the presentation or export from Google Slides.

✨What you’ll learn: 

 • In this course we will be building a basic presentation in Google Slides and learning the in’s and out’s of using the platform. We will be discussing how to use Google Slide templates, how to add new elements to the template, how to find stock images to use, how to find stock icons, and much more.

✨Course content: 

 1. Course introduction
 2. Getting started with Google Slides
 3. Launching your Google Slides theme
 4. Building your presentation
 5. Take your presentation to the next level
 6. Sharing and exporting your presentation

✨Who is this course for: Presentation design for beginners

✨Requirements:  Ability to login and use Google Slides through your G Suite account

✨Course information: 

 • Instructor: Jason Trueblood
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 47 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Rating: 4.7/5

🔥APPLY IN: https://bit.ly/3B814Zw 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27191


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Duong Nguyen

thuyduongn.ivolunteer@gmail.com