Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Quản Lý Phản Hồi Của Khách Hàng

🔥 NO DEADLINE

[English caption below]

🔔 Bill Gates đã từng nói: “Những khách hàng không hài lòng nhất là nguồn học hỏi lớn nhất của bạn”. Chính vì vậy việc tạo ra một môi trường hoan nghênh phản hồi của khách hàng, hướng dẫn bạn cách xử lý những phản hồi và dùng chúng để cải thiện công việc kinh doanh, dự đoán các vấn đề tiềm ẩn và cung cấp các công cụ cần thiết để đối phó với bất kỳ vấn đề nào phát sinh là rất cần thiết.

Mỗi bài giảng đã được lựa chọn cẩn thận để bạn có thể khám phá các chiến lược phù hợp và có ý nghĩa nhằm tạo ra một nơi làm việc thực sự lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng văn hóa coi trọng tầm quan trọng của mỗi lần tương tác với khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho họ. Khóa học này có đầy đủ các mẹo và thủ thuật để sử dụng trong và ngoài nơi làm việc của bạn.

🌟 Thông tin khóa học:

 • 100% online.
 • Giảng viên hướng dẫn: Learoy Tonight.
 • Nền tảng: Udemy.
 • Thời lượng: 38 phút.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phụ đề.

🌟 Bạn sẽ nhận được gì?

 • Hiểu tầm quan trọng của việc đưa ra phản hồi từ khách hàng.
 • Xác định các lỗ hổng tiềm ẩn trong dịch vụ và các phương pháp để khắc phục chúng.
 • Thúc đẩy một nền văn hóa hoan nghênh phản hồi của khách hàng.
 • Phát triển các chiến lược để chủ động quản lý các khiếu nại.
 • Xác định được các tình huống khó khăn của khách hàng để có các giải pháp tối ưu và hiệu quả.
 • Hiểu được tại sao khách hàng phàn nàn.

🌟 Khóa học này dành cho ai:

 • Bất kỳ ai muốn cải thiện các trải nghiệm của khách hàng.
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc lấy khách hàng là trọng tâm trong tổ chức.
 • Bất kỳ ai muốn phát triển tổ chức của mình thành một môi trường mà khách hàng muốn tương tác và phát triển lòng trung thành.
 • Bất kỳ ai có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng tuyến đầu, kinh nghiệm lãnh đạo hoặc quản lý, cho dù ở cấp quản lý cấp dưới đến cấp trung hay những người muốn chuyển sang vai trò quản lý cấp trung / cấp cao trong một tổ chức lấy khách hàng làm trọng tâm.
 • Bất kỳ ai từ một tổ chức nhỏ, vừa hoặc lớn.

💡Chi tiết: https://bit.ly/3zVDtdQ

—————————————————–

🔥 NO DEADLINE

🔔 Bill Gates once said: “Your most unhappy customers are your greatest source of learning”. Make sure you use this as a source of inspiration! Create an environment that welcomes customer feedback. Educate your team on how to handle feedback and use it to improve. Predict potential issues before they arise and give people the tools they need to deal with any issues. You’ll create a more empowered workforce, who will inevitably provide a better customer experience.

Each lecture has been carefully selected so that you can explore relevant and meaningful strategies to create a truly customer centric workplace. Build a culture that values the importance of each customer interaction and empowers employees to provide the best service possible. This course is full of tips and tricks to use inside and out of your workplace. It will motivate you to really understand and support the environment you’re trying to create.

🌟 About this course:

 • 100% online.
 • Instructor: Learoy Tonight.
 • Platform: Udemy.
 • Duration: 38 minutes.
 • Language: English with subtitles.

🌟 What you’ll learn?

 • Understand the importance of customer feedback.
 • Define potential gaps in service and methods to overcome them.
 • Drive a culture that welcomes customer feedback.
 • Develop strategies to proactively manage complaints before they arrive.
 • Diffuse difficult customer situations to focus on actionable solutions.
 • Understand why customers complain.

🌟 Who this course is for:

 • Anyone looking to improve the experience of their customers.
 • Anyone with an interest in driving a strong customer focus within their organisation.
 • Anyone looking to develop their organisation into an environment that customers want to interact with and develop loyalty to.
 • Anyone with frontline customer service experience, leadership or management experience, whether in a junior to middle management level or those who wish to move into a middle/senior management role within a customer focussed organisation.
 • Anyone from a small, medium or large organisation.

💡Enrollment: https://bit.ly/3zVDtdQ

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25132


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nhung Lê

hongnhung1.ivolunteer@gmail.com