Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Làm Chủ Tài Chính

🔔 NO DEADLINE

[English caption below]

🔔Bạn muốn tiết kiệm hay đầu tư tiền? Khóa học nghiên cứu các tài khoản tiết kiệm đơn giản nhưng cũng bao gồm các khoản đầu tư như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tài sản. Nó giải thích những gì liên quan và những rủi ro bạn phải đối mặt khi bạn tìm kiếm lợi tức cao hơn từ tiền của mình.

🔔Thông tin khóa học:

 • 100% online.
 • Có 6 bài học chính
 • Thời lượng: 2 tiếng
 • Giáo viên hướng dẫn: Martin Lewis
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Nền tảng: OpenLearn

🔔Bạn sẽ nhận được gì?

 • Cơ hội giành được huy hiệu kỹ thuật số của Đại học Mở
 • Hiểu được sự phức tạp của lương hưu.
 • Giúp cân nhắc về các lựa chọn của mình khi nghỉ hưu

🔔CHI TIẾThttps://bit.ly/3zO2PKF

_________________________________________________________________

🔔The Open University has joined forces with MoneySavingExpert (MSE) to produce this new free course to give you the skills and knowledge to master your finances. The course was written by The OU, with MSE providing support and guidance.

Do you want to save or invest money? The course looks at simple savings accounts but also investments such as shares, commodities or property. It explains what is involved and the risks you expose yourself to as you look for a higher return on your money.

🔔About this course:

 • 100% online.
 • 6 main lessons
 • Duration: 2 hours
 • Instructor: Martin Lewis
 • English language.
 • Platform: OpenLearn

🔔This course is specifically designed to:

 • Chance to win Open University digital badge
 • Understand the intricacies of pensions.
 • Help consider your options in retirement

🔔Who this course is for: For learners who want to learn how to manage finances

🔔Enrollment: https://bit.ly/3zO2PKF


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thảo Đan Phạm

thaodan.ivolunteer@gmail.com