Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Cải Thiện Trải Nghiệm Thiết Kế Web Với Squarespace

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Mô tả

 • Squarespace, Inc. là một công ty lưu trữ và xây dựng trang web của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York, Hoa Kỳ. Công ty cung cấp phần mềm như một dịch vụ để xây dựng và lưu trữ trang web, đồng thời cho phép người dùng sử dụng các mẫu trang web được tạo sẵn và các phần tử kéo và thả để tạo và sửa đổi các trang web.
 • Khóa học này sẽ giúp trải nghiệm thiết kế của bạn trở nên thú vị và cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn.

📍 Khóa học này dành cho:

 • Khóa học này dành cho những người muốn tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về thiết kế web.
 • Người dùng, cả người mới bắt đầu và người nâng cao, đều được hoan nghênh tham gia khóa học này và tìm hiểu thêm về những chức năng của Squarespace.
 • Tất cả người dùng Squarespace đều được hoan nghênh tham gia khóa học này.

📍 Yêu cầu: Để theo dõi các bài giảng (video hướng dẫn), bạn cần có tài khoản Squarespace.

📍 Thông tin khóa học: 

 • Hình thức: 100% Online
 • Thời lượng: 1 giờ 19 phút – 25 bài giảng
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh

📍 Nội dung khóa học:

 • Thiết kế một trang web chỉ trong vài phút
 • Tạo thư viện ảnh và video đơn giản
 • Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về thiết kế logo và nhiều hơn nữa…

📍 Bạn sẽ nhận được gì?

 • Cải thiện trải nghiệm thiết kế web với Squarespace
 • Cảm thấy tự tin hơn trong việc tạo nội dung
 • Tạo và quảng bá thành công thương hiệu

📍 Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3vYDZo8

_________________________________________________________

📍 Description:

 • Squarespace, Inc. is an American website building and hosting company which is based in New York City, United States. It provides software as a service for website building and hosting, and allows users to use pre-built website templates and drag-and-drop elements to create and modify webpages.
 • This course helps make the design experience fun and informational.

📍 Who this course is for:

 • This course is intended for those looking to learn the basics of web design.
 • Users, both beginner and advanced, are welcome to take this course and learn more about what Squarespace is capable of.
 • All Squarespace users are welcome to take this course.

📍 Requirement: In order to follow along with the lectures (video tutorials), you will need a Squarespace account.

📍 Course Information: 

 • Format: 100% Online
 • Duration: 1hr 19min – 25 lectures
 • Language: English

 📍 Course Content:

 • Design a clean website in just minutes
 • Create simple photo and video galleries
 • Learn the basics of logo design and much more…

📍 What will you get?

 • Improve their web design experience with Squarespace
 • Feel more confident in content creation
 • Successfully create and promote their brand

📍 Register now: https://bit.ly/3vYDZo8

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24282


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Vũ

khanhdieu.ivolunteer@gmail.com