Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Bán Lẻ Từ Đại Học Dartmouth

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎴 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

 • Trong khóa học này, một phần của chương trình Chứng nhận Nghiệp vụ Quản lý Bán lẻ, bạn sẽ học bốn thành phần chính của hoạt động kinh doanh bán lẻ: Dự báo nhu cầu, Quản lý hàng tồn kho, Lập kế hoạch phân loại, Quyết định giá cả
 • Bạn sẽ tìm hiểu về những thử thách khác nhau mà các nhà bán lẻ phải đối mặt và có cơ hội khám phá các phương pháp và kỹ thuật có sẵn để giải quyết những thách thức này. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào các công cụ mô phỏng để hiểu rõ hơn các khái niệm.
 • Khóa học sẽ có phương pháp tiếp cận thực hành, định hướng vấn đề sẽ giúp bạn hiểu và áp dụng vào thực tế các khái niệm bạn học. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn ở mọi bước của quy trình bán lẻ.
 • DartmouthX đã thiết kế khóa học này để phù hợp với nhiều đối tượng tham gia, từ các chủ cửa hàng bán lẻ và quản lý cửa hàng, đến sinh viên chuyên ngành kinh doanh chưa tốt nghiệp hoặc chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ.

🎴 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • 100% trực tuyến
 • Thời lượng: 4 tuần, 3-5 tiếng mỗi tuần
 • Miễn phí 100%
 • Cung cấp bởi: DartmouthX
 • Chủ đề: Business & Management
 • Cấp độ: Intermediate
 • Điều kiện yêu cầu phải có: Toán đại học cơ bản
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh

🎴 KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC:

 • Cách tạo và đánh giá Dự báo bán hàng
 • Cách lập kế hoạch và tối ưu hóa hàng tồn kho của bạn
 • Cách suy nghĩ và quyết định Phân loại Sản phẩm
 • Cách định giá tốt nhất cho sản phẩm của bạn

🎴 GIÁO TRÌNH VÀ ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3hPJy4y ___________________________________________________________________________

🎴 COURSE DESCRIPTION:

 • In the Retail Fundamentals course, part of the Retail Management Professional Certificate program, you will learn the four key components of the retail business: Demand forecasting, Inventory management, Assortment planning, Pricing decisions
 • You will learn about the different challenges that retailers face and have the opportunity to explore methods and techniques available to address these challenges. You will also have access to simulation tools to better internalize the concepts.
 • The course will take a hands-on, problem-driven approach that will help you understand and put into practice the concepts you learn. At the end of the course, you will be able to make better decisions at every step of the retail process.
 • We have designed this course to suit a wide variety of participants, from retail owners and store managers, to undergrad business majors or specialists in retail.

🎴 ABOUT THIS COURSE:

 • Length: 4 weeks, 3–5 hours per week
 • Price: FREE
 • Institution: DartmouthX
 • Subject: Business & Management
 • Level: Intermediate
 • Prerequisites: Basic undergraduate mathematics
 • Language: English
 • Video Transcript: English

🎴 WHAT YOU’LL LEARN:

 • How to generate and evaluate Sales Forecasts
 • How to plan and optimize your Inventory Management
 • How to think and decide on Product Assortment
 • How to find the best prices for your products

🎴 SYLLABUS AND ENROLL NOW IN: https://bit.ly/3hPJy4y

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27499


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Trân Phan

quetran.ivolunteer@gmail.com