Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Biên Soạn Cuốn Tiểu Thuyết Một Cách Chính Xác Nhất

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

✨ MÔ TẢ:

Khóa học này được thiết lập để giúp những nhà viết lách tìm được cách biên soạn một cuốn tiểu thuyết một cách dễ dàng nhất. Bạn có thể hoàn thành khóa học này trong vòng một giờ, nhưng đây là cách tham gia theo gợi ý của tác giả:

1. Sau những buổi học mở đầu, tham gia MỘT bài giảng, tích lũy từ nó.

2. Sau đó, ÁP DỤNG những gì bạn đã học vào bản thảo hiện tại của mình.

3. Khi bạn hoàn thành, quay trở lại và tham gia bài giảng tiếp theo.

4. Áp dụng những gì bạn đã học vào bản thảo của mình MỘT LẦN NỮA.

5. Lặp lại từ đầu.

Với cách tham gia này, hãy hoàn thành tiếp các bài giảng còn lại.

Sau khi bạn đã xong với khóa học, dù là hàng giờ, ngày, tuần, tháng, bản thảo của bạn cũng sẽ hoàn thành!

Bạn có thể truy cập khóa học này, cũng như bao khóa học khác trên udemy.com, mãi mãi về sau.

Chúng rất tuyệt vì hai lý do dưới đây:

 • Bạn có thể tham gia lại khóa học bất cứ lúc nào bạn đang soạn thảo một cuốn tiểu thuyết mới hoặc mẩu chuyện nhỏ.
 • Khóa học sẽ phát triển nội dung theo thời gian, và sẽ luôn luôn được cập nhật.

✨ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Mọi nhà viết trong bất kỳ giai đoạn sự nghiệp nào của mình.
 • Khóa học này KHÔNG dành cho những nhà văn chưa hoàn thành bản nháp đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết của mình.
 • Khóa học KHÔNG dành cho những nhà văn viết truyện phi hư cấu, mặc dù một vài tài liệu khóa học có áp dụng cho tất cả hành văn.

✨ YÊU CẦU:

 • Trước đây đã từng viết một cuốn tiểu thuyết
 • Nắm bắt được các khái niệm cơ bản của tiểu thuyết như tiểu phần (story arc) và âm mưu phụ (subplot)
 • Hiểu được cấu trúc của một câu chuyện

✨ BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC:

 • Hiểu được những yếu tố để viết nên một cuốn tiểu thuyết hay.
 • Học được cách tự chỉnh sửa sản phẩm của mình như một nhà biên soạn CHUYÊN NGHIỆP!
 • Nắm bắt và tìm hiểu những công cụ online để hỗ trợ việc tự chỉnh sửa.
 • Biết được giá trị của việc biên soạn và đọc rà soát.
 • Phân biệt được phần mềm nào nên tận dụng và nên tránh
 • Nắm bắt về những nơi tốt nhất trên web để có thể nhận feedback từ các nhà văn khác.
 • Khám phá cách phát triển một vỏ bọc an toàn và bảo vệ chính mình từ những lời phê bình tiêu cực.
 • Biết được cách trở nên nhanh nhạy trong việc tìm kiếm và chọn lựa những nhà biên soạn tốt nhất cho sản phẩm CỦA BẠN.
 • Khám phá ra việc biên soạn tiểu thuyết hay câu chuyện thú vị như thế nào.

✨ THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • 100% Online Miễn Phí
 • Thời lượng: 1 giờ
 • Giảng viên: Carl Plumer
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: Udemy

👉ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY: https://bit.ly/3xOsgtP 

________________________________________

✨ DESCRIPTION:

I know how hard it is to edit your first draft.

I know how hard it is to WRITE your first draft, to begin with!

I’ve been where you are.

Perhaps disappointed by what you’ve written.

Perhaps feeling that it’s not QUITE what you had in mind.

Well, this is the right course for you.

First, I take a POSITIVE and FUN approach to editing.

Nothing to be dreaded or afraid of.

I’ve written six novels and a bucket load of short stories.

Three of my novels are published, as is my collection of short stories.

Now here’s the thing.

My novels were TERRIBLE when I finished writing them.

Really, really awful.

So, I got help. I learned everything I could about editing your novel from some great books and some great online courses, including those by the wonderful Holly Lisle and the amazing Shawn Coyne and the brilliant James Scott Bell, among many, many other great writers and editors.

I also worked with genius editors through draft after draft and learned from what they told me about my writing (some of it eye-opening).

And I discovered online resources you won’t believe exist — they are that good!

This course can be finished in an hour, but in my opinion, it should ideally be used this way:

1. After the intro lessons, take ONE lesson, learn from it.

2. Then, APPLY it to your current manuscript.

3. When you’re done, come back and take the next lesson.

4. Apply what you’ve learned to your manuscript AGAIN.

5. Rinse and repeat.

In this manner, make your way through the course.

When you are done with the course — whether it takes you hours, days, weeks, or months — so, too, your manuscript will be done!

So don’t delay. I promise it’s painless. You’ll learn a lot and have fun doing it.

And remember, this course, like all the courses on udemy.com, is yours to access forever.

That’s really good for two reasons:

You can retake the course every time you have a new novel or short story to edit

The course will increase in content over time, and will always be up-to-date because I will be adding new courses and refreshing existing courses all the time.

So sign up, and best of luck.

And remember, you can always ask me questions right in the course.

This course — again, like all of udemy’s courses — are personal. They aren’t just posted here and forgotten. Letting you sink or swim on your own.

I’ll be here to offer advice, answer questions, and guide you through the rough spots.

Aren’t you excited to get started? I am eager to have you jump in with both feet!

Let’s do this!

Best,

Carl

✨ WHO THIS COURSE IS FOR:

 • Any writer at any stage of their career.
 • This is NOT for writers who have not yet completed the first draft of a novel.
 • This is NOT for nonfiction (“true”) book writers, although some of the material does apply to all writing in general.

✨ REQUIREMENTS:

 • Have written a novel
 • Understand basic novel concepts such as story arc and subplot
 • Understand story structure

✨ WHAT YOU WILL LEARN:

 • Understand the components of a good novel
 • Learn to self-edit your work like an editing SUPERSTAR!
 • Understand and find online tools to assist in self-editing
 • Know the value of editing and proofreading
 • Know which software to leverage, and which to avoid
 • Learn about the best places on the web to get feedback from other writers
 • Discover how to grow a protective shell and protect yourself from critics and hurtful comments
 • Learn to be smart about finding and choosing the best editors for YOUR work
 • Discover how to have fun editing your novel or story (yes, it really CAN be fun)

✨ ABOUT THIS COURSE:

 • 100% Online Free
 • Duration: 1hour
 • Instructor: Carl Plumer
 • Language: English
 • Platform: Udemy

✨ ENROLLMENT:

You can enroll in this course right HERE: https://bit.ly/3xOsgtP

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24126


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

trung định

trungdinh.ivolunteer@gmail.com