Deadline: 01/09/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Biến Đổi Khí Hậu Làm Ảnh Hưởng Tới Sức Khỏe Của Chúng Ta

⏰ Deadline: 01/09/2021

[English caption below]

📌 Mô tả khóa học:

Khóa học này sẽ giải thích cách biến đổi khí hậu tác động đến mọi người trên toàn cầu, nhưng cũng như cách nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn và cuộc sống của bạn. Mặc dù rủi ro của bạn tăng lên khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, nhưng biến đổi khí hậu là một vấn đề có thể giải quyết được và có những điều bạn có thể làm để giảm thiểu rủi ro đó.

⚡ Bạn sẽ học được những gì?

 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với dinh dưỡng, di cư và các bệnh truyền nhiễm
 • Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong lĩnh vực này
 • Các chiến lược giảm thiểu và thích ứng với các tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu
 • Những thay đổi trong bầu khí quyển của Trái đất ảnh hưởng như thế nào đến kết quả sức khỏe
 • Làm thế nào để đánh giá các cách khác nhau để giải quyết các tác động sức khỏe của sự nóng lên toàn cầu

📌 Thông tin khóa học:

 • Thời gian kéo dài: 7 tuần
 • Thời gian học: 3-5 giờ mỗi tuần
 • Hình thức: Online

🔥 Thông tin chi tiết: https://online-learning.harvard.edu/course/health-effects-climate-change?delta=1

——————————

📌 Course description:

This course will explain how climate change impacts people around the globe, but also how it directly affects you and your life. Though your risk rises with the rising global temperatures, climate change is a solvable problem, and there are things you can do to mitigate that risk.

⚡ What you’ll learn

 • Climate change’s impacts on nutrition, migration, and infectious diseases
 • The research methods used in this field
 • Strategies to mitigate and adapt to the health impacts of climate change
 • How changes in Earth’s atmosphere affect health outcomes
 • How to assess the various ways of addressing the health effects of global warming

📌 Course information:

 • Length: 7 weeks
 • Effort: 3 – 5 hours per week
 • Format: Online

🔥 Course details: https://online-learning.harvard.edu/course/health-effects-climate-change?delta=

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25363


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hoài

hoaithuivolunteer@gmail.com