Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Tương Lai Nào Cho Giáo Dục?

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🌟 Giới thiệu chung:

Thông qua khóa học này, bạn sẽ bắt đầu nghiêm túc xem xét những ý tưởng của riêng mình về giáo dục, giảng dạy và học tập. Sự phê bình sẽ dần được biểu lộ rõ hơn thông qua sự tương tác với các lý thuyết và ý tưởng có được từ nghiên cứu giáo dục. Bạn sẽ được khuyến khích sử dụng những ý tưởng này để thách thức hoặc phục vụ cho những ý tưởng của riêng bạn về giáo dục.

Mỗi tuần, khóa học sẽ tập trung vào một câu hỏi chính, sử dụng các bài giảng video, các bài đọc và các thử thách để khám phá một số quan niệm phổ biến về giáo dục. Với sự hướng dẫn của nhóm thực hiện khóa học, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng những ý tưởng này để thể hiện một cách nghiêm túc những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có câu trả lời của bản thân cho câu hỏi: tương lai mong muốn của bạn cho ngành giáo dục là gì?

📘 Nội dung khóa học:

 • Chúng ta học như thế nào?
 • Trí thông minh là gì và nó có quan trọng không?
 • Điều gì tạo nên một giáo viên tốt?
 • Trường học có thể tạo ra sự khác biệt?
 • Tại sao chính phủ tài trợ cho giáo dục?
 • Tương lai nào cho giáo dục?

💖 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Tiến sĩ Clare Brooks
 • Cung cấp bởi: Đại học Luân Đôn, Viện giáo dục UCL
 • Thời gian: 14 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/future-education

——————–

🌟 General introduction:

Through this course you will start to critically examine your own ideas about education, teaching and learning. The critique will be developed through engagement with theories and ideas developed through educational research. You will be encouraged to use these ideas to challenge or support your own ideas about education.

Each week we will focus on one key question, using video lectures, key readings and challenges to explore some commonplace notions about education. With the guidance of the course team, you will be asked to use these ideas to critically reflect on your own understandings and experience. By the end of the course, you will have developed a personal response to the main question: what is your preferred future for education?

📘 Course content:

 • How do we learn?
 • What is intelligence and does it matter?
 • What makes a good teacher?
 • Can schools make a difference?
 • Why do governments fund education?
 • What future for education?

💖 Course information:

 • Teacher:  Dr. Clare Brooks
 • Offered by: The University of London, The UCL Institute of Education
 • Time: 14 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/future-education

 

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...