Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Trải Nghiệm Tiếng Trung Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Học tiếng Trung như là một công cụ giao tiếp và phục vụ cho quá trình tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và xã hội Trung Quốc. Khóa học miễn phí trải nghiệm tiếng Trung cho người mới bắt đầu này sẽ cung cấp phần giới thiệu ngắn gọn về tiếng Trung bao gồm chữ viết và âm thanh và cách hình thành các từ. Bạn sẽ nghe một cuộc hội thoại ngắn với nội dung chào hỏi, cách tự giới thiệu bản thân và học cách đếm số từ 1 đến 10. Bạn cũng sẽ học được những cách nói khác nhau khi giới thiệu tên của bản thân và cách chào hỏi mọi người, cũng như nói số điện thoại của bản thân. Khóa học này là tài liệu giới thiệu cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung.

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

– Có hiểu biết về sự đa dạng trong tiếng Trung.

– Hiểu về phương thức hoạt động của các âm trong tiếng Trung (gồm phiên âm và thanh điệu).

– Hiểu được những kí tự đơn giản và truyền thống trong tiếng Trung và biết được cách chúng kết hợp với nhau để tạo ra những ý nghĩa mới.

– Biết được những từ vựng cơ bản và cách phát âm chúng ở các chủ đề chào hỏi, số, tên, quốc tịch.

– Biết được cách sử dụng của các chức danh nghề nghiệp đi kèm với người.

🔥 Thông tin khóa học

– Online 100%

– Thời lượng: 4 tiếng

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Nền tảng: OpenLearn

🎈  Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3qn2qKL

———————————————————————————

🔥 Introduction

Learn about Mandarin Chinese as a tool for communication and gain insights into Chinese society and culture. This free course, Beginners’ Chinese: a taster course, provides a brief introduction to the Chinese language, its scripts and sounds, and how words are formed. You will hear short conversations where people greet each other and introduce themselves, and learn how to count from one to ten. You’ll learn different ways of saying your name and greeting people, as well as give your telephone number. This OpenLearn course is introductory material for absolute beginners in Chinese.

🔥 What will you learn from this course?

– Demonstrate an awareness of the varieties of the Chinese language.

– Understand how the sound system of Mandarin Chinese (pinyin and tones) works.

– Understand that there are simplified and traditional forms of Chinese characters and have an awareness of how they are combined together to form new meanings.

– Demonstrate basic vocabulary and pronunciation related to greetings, numbers, names and nationalities.

– Demonstrate a cultural understanding of how professional titles are used to address people.

🔥 Course information

– Online 100%

– Time: 4 hours study

– Language: English

– Offered by: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/3qn2qKL

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23393


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com