Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Cách Thức Làm Việc Trong Nghề Dịch Thuật

⌛NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn có niềm hứng thú với ngôn ngữ và dịch thuật nhưng cảm thấy tự ti vì chưa có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này. Hay bạn là người rất quan tâm đến ngôn ngữ và dịch thuật mà chưa biết cách phát triển? Vậy thì hãy tham khảo khóa học dưới đây nhé!!!

Mô tả khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá ra vô số mẹo và kiến ​​thức về bản chất của dịch thuật trong một thế giới đa ngôn ngữ. Bạn sẽ được khám phá cách dịch thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như trong âm nhạc, truyện tranh, trò chơi điện tử và các giai đoạn lịch sử. Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

– Khám phá nhiều định nghĩa về dịch thuật bao gồm hàm ý của chúng, cũng như những quan niệm sai lầm phổ biến về dịch thuật.

– Cộng tác với những người học khác để chia sẻ các ví dụ về biên, phiên dịch mà bạn rút ra từ cuộc sống hàng ngày.

– Suy ngẫm về quá trình phiên dịch diễn ra như thế nào và tác động của chúng đối với thực tiễn.

– Hiểu được các quan niệm khác nhau về “chất lượng” trong bản dịch.

Chủ đề khóa học bao gồm:

 • Các định nghĩa và phép ẩn dụ của bản dịch
 • Các loại bản dịch: dịch ngữ âm, liên ngôn ngữ và văn hóa
 • Dịch giả trong lịch sử
 • Vai trò của người dịch
 • Đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử
 • Nơi tổ chức việc dịch thuật
 • Chất lượng của bản dịch

Thông tin chi tiết:

– Thời lượng: 4 tuần (4 tiếng/tuần)

– Phí tham gia: Miễn phí

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Giáo viên: Loredana Polezzi, Cristina Marinetti, Dorota Goluch, Nelson Mlambo, Zannier-Wahengo Aurelie.

✉ Đăng kí tại: https://bit.ly/3jclbPz

———————-

You have an interest in languages and translation but feel self-conscious because you do not have much knowledge in this field. Or if you are a person who is very interested in languages and translation but do not know how to develop, then check this course out!!!

Description:

In this course, you will discover many tips and insights about the nature of translation in a multilingual world. You will also know how to translate in healthcare as well as in music, comics, video games and historical periods. By the end of this course, you will able to:

– Explore the variety of definitions of translation and their implications, as well as common misconceptions

– Collaborate with other learners to share examples of translation and interpreting drawn from daily life.

   – Reflect on the spaces in which translation takes place and their bearing on practice.

– Evaluate differing conceptions of “quality” in translation.

Topics:

 • Definitions and metaphors of translation.
 • Varieties of translation: phonetic, interlingual and cultural translation.
 • Translators in history
 • The role of translators
 • Professional ethics and code of conduct
 • Where the translation is organized
 • The quality of the translation

Details: 

– Length: 4 weeks (4hours/week)

– Tuition: Free

– Language: English

– Teacher: Loredana Polezzi, Cristina Marinetti, Dorota Goluch, Nelson Mlambo, Zannier-Wahengo Aurelie.

Join here: https://bit.ly/3jclbPz

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23955


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diep Nguyen

nguyenngocdiep.ivolunteer@gmail.com