Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Trung Trình Độ HSK 3 (P2)

🔻No Deadline

English caption below:

🔻Giới thiệu:
– Tiếng Trung HSK 3 là khóa học kéo dài 10 tuần. Phần II mất 4 tuần để hoàn thành và trọng tâm là các bài tập và chiến lược làm bài.
– Bài thi HSK (Cấp độ 3) bao gồm các phần nghe hiểu, đọc hiểu và viết và có tổng cộng 80 bài, tổng thời gian thi là 90 phút (trong đó có 5 phút, thí sinh điền thông tin cá nhân)

🔻Nội dung khóa học:
– Biết về kỳ thi HSK cấp độ 3

– Biết về từng dạng câu hỏi và nắm chắc các yêu cầu của bài thi.

– Ôn lại các từ đã học trong các khóa HSK 1, HSK 2 và HSK 3 Part I.

– Thực hành Đề thi mẫu và Đề thi chính thức của HSK cấp 3.

– Giúp cải thiện khả năng nghe hiểu và kỹ năng kiểm tra tiếng Trung của bạn.

– Các câu đố cho từng bài và các đề thi HSK.

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: CHEN Li, LU Yun
– Thời lượng: 4 tuần
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh
– Nền tảng: Class Central

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/hsk-3-part2-7131

——————————————————————————————————————————-

[Online] Chinese for HSK 3 PART II

🔻No Deadline

🔻Overview:
– Chinese for HSK 3 is a 10-week course. Part II takes 4 weeks to complete and the foci are exercises and testing strategies.
– The HSK (Level 3) test is made up of listening comprehension, reading comprehension and writing sections and contains a total of 80 items.The test will last for 90 minutes in total (including 5 minutes in which the test takers fill in personal information).

🔻What you’ll learn:
– Know about the HSK Level 3 Test

– Know about each type of questions and be familiar with test requirements.

– Review the words you have learnt in HSK 1 ,HSK 2 and HSK 3 Part I courses.

– A lot of Practices from Sample Test and Official Examination Paper of HSK Level 3.

– Help to improve your Chinese aural comprehension abilities and test skills.

Quizzes for each lesson and HSK test papers.

🔻Information about the course:
– Taught by: CHEN Li và LU Yun
– Length: 4 weeks
– Language used: English
– Platform: Coursera

🔻Further information and register at: https://www.classcentral.com/course/hsk-3-part2-7131


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews