Deadline: 11/03/2021

[Online] Học Bổng Các Khoá Học Ngắn Hạn Nuffic Tại Hague Academy, Hà Lan

[Online] Học Bổng Các Khoá Học Ngắn Hạn Nuffic Tại Hague Academy, Hà Lan

📌DEADLINE: 3 deadlines trong 1 năm

11/03/2021 || Tháng 6/2021 || Tháng 11/2021

[English caption below]

🔥Chương trình học bổng toàn phần dành cho các khoá học ngắn hạn về môi trường, nhiên liệu, biến đổi khí hậu, quyền và sức khoẻ giới tính, sinh sản, luật… tại The Hague Academy.

🔥Chương trình #NUFFIC bao gồm 2 học bổng: Orange Knowledge Programme (OKP) và MENA Scholarship Program (MSP).

📌Mô tả: 

  • Quốc tịch: bao gồm 38 nước, bao gồm Việt Nam
  • Giá trị học bổng: được hỗ trợ toàn bộ học phí, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm và chi phí ăn ở, cộng thêm 1 khoản tiền chi tiêu hàng tháng.
  • Link đăng ký: http://bit.ly/3qMtnag 
  • Link tham khảo: http://bit.ly/3pHQemb 

📌DEADLINE: 3 deadlines trong 1 năm

11/03/2021 || Tháng 6/2021 || Tháng 11/2021

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: http://bit.ly/3st8LED 

—————————————————————————————————————————

[Online] Scholarship for short-term Nuffic courses at Hague Academy, Holland 

📌DEADLINE: 3 deadlines within a year 

11/03/2021 || 6/2021 || 11/2021

🔥This scholarship program is for short-term courses about environment, fuel, climate change, sexual rights and health, reproduction, law … at The Hague Academy.

🔥#NUFFIC program includes two types of scholarships: Orange Knowledge Programme (OKP) and MENA Scholarship Program (MSP).

📌Eligibility: 

  • Eligible countries: Worldwide (38 nations), including Vietnam
  • Number of award: N/A
  • Value of award: Fully funded including tuition, flight tickets, insurance and living expenses
  • For detailed information: http://bit.ly/3pHQemb 

📌DEADLINE: 3 deadlines within a year 

11/03/2021 || 6/2021 || 11/2021

📌Register now: http://bit.ly/3qMtnag 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews