Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Những Kỹ Năng Học Tiếng Anh Cơ Bản

NO DEADLINE.

[English caption below]

?Tổng quan về khóa học:

Khóa học này dành cho những cá nhân đang theo học đại học và muốn phát triển những kỹ năng đọc và viết tiếng Anh cần thiết để thành công trong tương lai. Người học sẽ được giới thiệu tổng quan về các chiến lược đọc bài học thuật và cách tạo ghi chú, đồng thời sẽ được hướng dẫn cải thiện khả năng viết bài luận của mình. Bạn sẽ được tham khảo các phong cách học thuật và các chiến lược xây dựng từ vựng. Bạn cũng sẽ được nâng cao hiểu biết của mình về các cấu trúc câu và sử dụng dấu câu. Bạn sẽ được tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ hiện tại của mình thông qua một loạt các hoạt động hấp dẫn.

?Nội dung khóa học:

Giới thiệu mở đầu và hướng dẫn

 1. Tuần 1: Các kỹ năng đọc bậc đại học.
 2. Tuần 2: Sử dụng các ý tưởng và thông tin của bài đọc cho bài viết của bạn
 3. Tuần 3: Cách hoàn thành các bài tập ở đại học
 4. Tuần 4: Viết các bài luận có bố cục tốt
 5. Tuần 5: Liên kết các ý
 6. Tuần 6: Hiểu rõ và thực hành phong cách học thuật
 7. Tuần 7: Học từ vựng chuyên ngành và học thuật
 8. Tuần 8: Cấu trúc câu và các nhóm từ

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Thực hành một phương pháp đọc giúp bạn đọc các văn bản học thuật và ghi chú
 • Đọc phê phán các văn bản nguồn và sử dụng các thông tin đó vào bài viết của bạn một cách thích hợp
 • Liên kết các ý trong bài viết của bạn để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt lập trường của bạn
 • Sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp để thể hiện bản thân một cách lịch sự hơn
 • Tận dụng tối đa công dụng của từ điển trực tuyến và học hỏi cách ghi chú lại các từ mới
 • Nắm rõ cách tổ chức và ngắt câu để tăng tính rõ ràng.

?Thông tin khóa học:

 • 100% Online.
 • Hoàn toàn Miễn phí.
 • Trình độ: Người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 8 tuần ( khoảng 3 tiếng/tuần).
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 • Nhà cung cấp: The Open University.

?Tham gia học ngay bây giờ: https://bit.ly/3wkChOE

——————————————————————————————-

?Description:

This course is for anybody who is thinking of studying for a university degree and would like to develop the English reading and writing skills needed to succeed. You’ll be introduced to academic reading and effective note-making strategies. You’ll develop your essay writing. You’ll look at academic style and vocabulary-building strategies. You’ll also enhance your understanding of sentence structure and punctuation. You will learn through a range of engaging activities aimed at extending your existing language skills.

?Course content:

Introduction and guidance

 1. Week 1: Reading skills for university study
 2. Week 2: Using ideas and information from your readings in your writing
 3. Week 3: Writing university assignments
 4. Week 4: Writing well-organised essays
 5. Week 5: Linking ideas
 6. Week 6: Understanding and using academic style
 7. Week 7: Learning new specialised and academic vocabulary
 8. Week 8: Structuring sentences and word groups

Course learning outcomes

After completing this course you will be able to:

 • Follow an active reading method to help you read academic texts and make notes
 • Critically read source texts and appropriately use the information they contain in your writing
 • Link ideas in your writing so that your readers can easily understand your ideas
 • Make use of vocabulary and grammatical structures to express yourself more formally
 • Make the most of online dictionaries and look at ways to record new words for future use
 • Understand how to organise and punctuate sentences to increase clarity.

?Details: 

 • 100% Online.
 • Totally free.
 • Level: Introductory.
 • Duration: 8 weeks ( approx 3hours/week ).
 • Language: English.
 • Free certification on your completion.
 • Offered by: The Open University.

?Join course now: https://bit.ly/3wkChOE

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18728

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER