Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nhập Môn Khoa Học Dữ Liệu

? NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Nghệ thuật khám phá thông tin chi tiết và xu hướng trong dữ liệu đã có từ nhiều thế kỷ trước. Người Ai Cập cổ đại áp dụng dữ liệu điều tra dân số để tăng hiệu quả trong việc thu thuế và họ đã dự đoán chính xác lũ lụt của sông Nile hàng năm. Kể từ đó, những người làm việc trong ngành khoa học dữ liệu đã tìm ra một lĩnh vực độc đáo và riêng biệt cho công việc họ làm. Lĩnh vực này là khoa học dữ liệu và trong khóa học này, bạn sẽ gặp một số nhà thực hành khoa học dữ liệu lớn và chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về khoa học dữ liệu ngày nay.

? Bạn sẽ được học

 • Định nghĩa về khoa học dữ liệu và những gì các nhà khoa học dữ liệu làm
 • Các công cụ và thuật toán được sử dụng hàng ngày trong lĩnh vực này
 • Các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà khoa học dữ liệu thành công
 • Vai trò của khoa học dữ liệu trong doanh nghiệp
 • Cách thành lập một nhóm khoa học dữ liệu mạnh

? Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: IBM
 • Giảng viên: : Alex Aklson
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Phân tích dữ liệu & Thống kê
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 3-6 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2NPDv3S

——————————————————

? NO DEADLINE

✔ The art of uncovering the insights and trends in data has been around for centuries. The ancient Egyptians applied census data to increase efficiency in tax collection and they accurately predicted the flooding of the Nile river every year. Since then, people working in data science have carved out a unique and distinct field for the work they do. This field is data science and in this course, you will meet some big data science practitioners and we will get an overview of what data science is today.

? What you’ll learn

 • Definition of data science and what data scientists do
 • Tools and algorithms used on a daily basis within the field
 • Skills needed to be a successful data scientist
 • The role of data science within a business
 • How to form a strong data science team

? About this course

 • Institution: IBM
 • Instructor: Alex Aklson
 • Foundation: edX
 • Subject: Data Analysis & Statistics
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 3 – 6 hours per week
 • Language: English
 • 100%  online

? Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/2NPDv3S

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12233

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam