Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nắm Vững Kiến Thức Cơ Bản Về Trí Tuệ Nhân Tạo

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎉Giới thiệu

Trong khóa học này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về AI và hiểu các ứng dụng; các trường hợp sử dụng của nó cũng như cách nó đang biến đổi cuộc sống của chúng ta.

Bạn sẽ khám phá các khái niệm cơ bản về AI bao gồm học máy, học sâu và mạng thần kinh cũng như các trường hợp sử dụng và ứng dụng của AI. Bạn sẽ được tiếp xúc với những mối quan tâm xung quanh AI, bao gồm đạo đức, thành kiến, việc làm và những tác động đến xã hội.

🎉Nội dung khóa học

 • Hiểu AI là gì, các ứng dụng và trường hợp sử dụng của nó và cách nó đang biến đổi cuộc sống của chúng ta
 • Giải thích các thuật ngữ như Học máy, Học sâu và Mạng thần kinh
 • Mô tả một số vấn đề và mối quan tâm đạo đức xung quanh AI
 • Thu thập lời khuyên từ các chuyên gia về việc học và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực AI

️🎉Chi tiết khóa học

 • Tổ chức: IBM
 • Thời lượng: 4 tuần, 1-2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Môn học : Khoa học máy tính
 • Giảng viên: Rav Ahuja – Giám đốc Chương trình Khoa học Dữ liệu và AI

🎉Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-for-everyone

—————————

🎉Overview

In this course, you will learn what AI is and understand its applications and use cases and how it is transforming our lives.

You will explore basic AI concepts including machine learning, deep learning, and neural networks as well as use cases and applications of AI. You will be exposed to concerns surrounding AI, including ethics, bias, jobs and the impacts on society.

🎉What you’ll learn

 • Understand what is AI, its applications and use cases and how it is transforming our lives
 • Explain terms like Machine Learning, Deep Learning, and Neural Networks
 • Describe several issues and ethical concerns surrounding AI
 • Articulate advice from experts about learning and starting a career in AI

🎉Detail

 • Institution: IBM
 • Length: 4 weeks, 1-2 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Subject: Computer Science
 • Instructors: Rav Ahuja – AI and Data Science Program Director

🎉Further information and register at:

https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-for-everyone

 

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...