Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Khơi Dậy Sự Sáng Tạo Trong Bạn

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Sáng tạo là một kỹ năng vô cùng cần thiết ở thế kỷ 21. Sáng tạo là vốn có ở tất cả mọi người và chúng ta có thể nuôi dưỡng nó. Chúng ta liên tục cần những ý tưởng mới và tốt hơn cho hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Mục tiêu của khóa học này là giúp chúng ta nhận ra, phát triển và hành động dựa trên sự sáng tạo mà ta đã có. Khóa học sẽ thực hiện điều này bằng cách sử dụng ba phương pháp: nhận thức, truyền cảm hứng và sáng tạo.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ:

 • Nhận ra sự sáng tạo vốn có ở bản thân và những người khác.
 • Xác định các đặc điểm của một người sáng tạo có liên quan đến bản thân bạn.
 • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo bằng cách sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình sáng tạo.
 • Kiểm tra chất lượng của môi trường sáng tạo trong bối cảnh thế giới thực.
 • Đánh giá ý tưởng bằng cách sử dụng tiêu chí sản phẩm sáng tạo.

Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi Đại học Bang New York
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành
 • Thời gian linh hoạt
 • Thời lượng: khoảng 19 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

Đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/ignite-creativity

———————————————————————————

Creativity is an essential skill for the 21st Century that is innate in all people and can be nurtured. We constantly need new and better ideas for almost every aspect of our professional and personal lives. The goal of this course is to help you recognize, develop and act upon the creativity that you already possess. We will accomplish this using three methods: b aware, b inspired, and b creative.

Upon completion of this course participants will:

 • Recognize the inherent creativity in yourself and others.
 • Identify characteristics of a creative person that relate to yourself.
 • Develop creative problem-solving skills using the basic elements of the creative process.
 • Examine qualities of a creative environment in real-world settings.
 • Evaluate an idea using the creative product criteria.

Course information:

 • Offered by The State University of New York
 • Free course
 • 100% online
 • Earn a Certificate upon completion
 • Flexible deadlines
 • Approx. 19 hours to complete
 • Language: English

Register at:https://www.coursera.org/learn/ignite-creativity

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17189

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER