Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Khám Phá Tiềm Năng Bản Thân: Đổi Mới Và Doanh Nghiệp

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

Innovation hay đổi mới trong kinh doanh là một thuật ngữ thường xuyên được nhắc đến trong các chiến lược kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn phát triển, điều quan trọng là phải liên tục đổi mới, cải tiến và tạo ra lợi nhuận ngày càng cao. Bởi vậy, trang bị cho bản thân tư duy đổi mới, sáng tạo là một lợi thế cực lớn giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

🔥 Mô tả khóa học:

Khóa học này giới thiệu về sự đổi mới và doanh nghiệp, đồng thời mài dũa kỹ năng đưa ra ý tưởng, giải quyết vấn đề và rèn luyện sự tự tin giúp bạn có thể tạo ra giá trị khác biệt.

🔥 Bạn có thể học được gì?

 • Phát triển profile cá nhân và phong cách đổi mới để tập trung ý tưởng tốt hơn
 • Khám phá những đổi mới trong lịch sử, hiện tại và tương lai truyền cảm hứng cho bạn
 • Phát triển một bộ công cụ gồm các kỹ thuật giải quyết vấn đề và hình thành ý tưởng
 • Tìm hiểu kỹ vận may của chính bạn để bạn có ngày càng nhiều ý tưởng ‘tình cờ’ tốt hơn
 • Xác định các cách để bắt đầu một ý tưởng với nỗ lực và chi phí tối thiểu
 • Cải thiện kỹ năng quảng cáo chiêu hàng và tạo ảnh hưởng của bạn
 • Cộng tác thông qua mạng trực tuyến

🔥 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% online
 • Thời lượng: 12h
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Người hướng dẫn: Dave Jarman, Neil Carhart
 • Cung cấp bởi: Đại học Bristol
 • Nền tảng: FutureLearn

💌 Chi tiếthttps://www.futurelearn.com/courses/innovation-enterprise

———————-

Innovation is a term often mentioned in business strategies. An enterprise wanting to grow needs to continuously innovate, improve and generate higher and higher profits. Therefore, equipping yourself with innovative and creative thinking is a huge advantage to help you score points in the eyes of employers.

🔥 Overview: 

This course introduces innovation and entrepreneurship, improves your brainstorming skills, problem solving skills and builds your confidence that can help you create differentiated value.

🔥 What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Develop your personal resource profile and innovation style to better focus your ideas
 • Explore historic, current, and future innovations that inspire you
 • Develop a toolkit of problem-solving and idea-generating techniques
 • Investigate engineering your own luck so that you have more and better ‘accidental’ ideas
 • Identify ways to start-up an idea with a minimum of effort and expense
 • Improve your pitching and influencing skills
 • Collaborate through online networking

🔥 Course information:

 • Format: 100% online
 • Duaration: 12h
 • Language: English
 • Instructor: Dave Jarman, Neil Carhart
 • Offered by: University of Bristol
 • Platform: FutureLearn

💌 For more information: https://www.futurelearn.com/courses/innovation-enterprise

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=22605


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thư Minh

maithiminhthu.ivolunteer@gmail.com