Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Trở Thành Digital Marketing Specialist Tổ Chức Bởi Linkedin

[English caption below]

 

🍀Sử dụng các kỹ năng phân tích và chiến thuật của bạn để giúp tăng trưởng và phát triển các cơ hội mới cho doanh nghiệp với tư cách là chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số. Từ các kế hoạch tiếp thị và chiến lược nội dung đến SEO và phân tích, con đường này hướng dẫn bạn thông qua các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất của tiếp thị kỹ thuật số.

Khám phá các kênh tiếp thị như mạng xã hội và email.

 

🍀Thực hành với đào tạo thực hành về Google Analytics và Quảng cáo.

 

🍀Thiết kế tài liệu tiếp thị bằng bộ Adobe

📌Đăng ký tại:

https://www.linkedin.com/learning/paths/become-a-digital-marketing-specialist?fbclid=IwAR1a43g6VKjgrClHT9Av6oE8VWEar0cfSoHv5EgUHju2a8N4dwDw6HN-VGM

 

[Online]  Digital Marketing Specialist Course by Linkedin

 

🍀Use your analytical and tactical skills to help grow and develop new opportunities for businesses as a digital marketing specialist. From marketing plans and content strategy to SEO and analytics, this path guides you through the best practices and principles of digital marketing.

  • Explore marketing channels like social media and email.
  • Practice with hands-on training in Google Analytics and Ads.
  • Design marketing materials using the Adobe suite.

 

You may also like...