Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sự Thấu Hiểu Khách Hàng Của Bạn

💌 NO DEADLINE

[English caption below]

–  Khóa học miễn phí này” Thấu hiểu khách hàng của bạn” là một phần giới thiệu ngắn để hiểu khách hàng. Khóa học nhấn mạnh mức độ phù hợp của việc hiểu khách hàng với tư cách là cá nhân, thành viên của xã hội và thành viên của tổ chức. Nó làm rõ một số khái niệm và thuật ngữ marketing then chốt và nêu bật một số khác biệt giữa marketing tiêu dùng và marketing giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

– Khóa học phù hợp với nhiều đối tượng người học, bao gồm cả chủ doanh nghiệp nhỏ và những người làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ với khả năng tiếp cận hạn chế với các chuyên gia, cũng như các chuyên gia marketing và những người đang nghĩ đến việc theo đuổi một khóa học để trở thành một chuyên gia marketing.

💌  Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: Open University
 • Nền tảng: Open Learning
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng:  8 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

💌  Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3fGx9O8

——————————————————

💌  NO DEADLINE

– This free course “Understanding your customers” is a short introduction to understanding customers. The course underlines the relevance of understanding customers as individuals, members of society and members of organisations. It clarifies some key marketing concepts and terminology and highlights some differences between consumer and business-to-business marketing.

– The course is suitable for a variety of learners, including small business owners and those working in small businesses with limited access to specialists, as well as marketing professionals and those thinking about pursuing a course of study to become a marketing professional.

💌  About this course

 • Institution: Open University
 • Foundation: Open Learning
 • Subject: Business
 • Price: Free
 • Length: 8 hours
 • Language: English
 • 100%  online

💌 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3fGx9O8

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com