Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Cách Viết Một Bài Viết Luận Hoàn Thiện

❗No Deadline❗

[English caption below]

⁉️Bạn sẽ học được gì từ khóa học này?

 • Khóa học giới thiệu cho những người học tiếng Anh về phong cách viết học thuật, tập trung vào cách phát triển bài luận, viết đúng ngữ pháp và cách tự “nắn chỉnh” bài viết của mình.
 • Khóa học kéo dài năm tuần bao gồm việc ôn tập lại những hiểu biết về ngữ pháp cơ bản; viết câu và đoạn văn hiệu quả, tập trung vào phần mở đầu và phần kết luận; chiến lược để viết văn bản dài hơn và cách triển khai các luận điểm.

🔥Thông tin khóa học:

Học liệu sẽ được cung cấp qua các bài đọc và video; một giáo trình (không bắt buộc) dưới dạng sách điện tử. Người học sẽ được tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến và nghe nhận xét từ các bạn học khác (người tham gia sẽ hoàn thành một bài luận trong phần này của khóa học).

 • Thời gian: 5 tuần.
 • Hình thức: Online.
 • Trình độ: Nhập môn.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Đơn vị cung cấp: BerkeleyX.
 • Miễn phí 100%.

Đăng ký học tại đây: https://www.edx.org/course/how-to-write-an-essay 

——————————————

⁉️What you’ll learn from this course?

 • This is an introduction to academic writing for English Language Learners, focusing on essay development, grammatical correctness, and self-editing.
 •  The five-week course includes a review of basic grammar terminology and understanding; writing effective sentences and paragraphs; introductions and conclusions; strategies for writing longer texts; and thesis statements. The course materials will be offered via readings and videos.

🔥About this course:

An optional course workbook, in ebook form, may be used for additional writing work. Students will participate in online discussions as well as peer review. Students will complete an essay for this part of the course.

 • Length: 5 weeks.
 • Course type: Online.
 • Level: Introductory.
 • Language: English.
 • Institution: BerkeleyX.
 • 100% free.

Fill in the application form here: https://www.edx.org/course/how-to-write-an-essay

 

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...