Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề “At The Workplace”

🎯NO DEADLINE

[English caption below]

Khoá học với nội dung cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, cần thiết được chia thành 28 bài học về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp xoay quanh chủ đề “At the workplace” có bài tập đi kèm. Học viên thường xuyên được kiểm tra, đánh giá qua các bài kiểm tra trong và sau mỗi bài học và rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong giao tiếp tiếng anh (nghe, nói, phản xạ, ngữ âm) trong một bài học, nắm bắt được các từ và các cụm từ thường sử dụng theo các chủ đề giúp học viên tự tin, thoải mái trò chuyện và chia sẻ cảm xúc với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…

💥 Khóa học phù hợp cho: 

 • Những người thích học tiếng anh, muốn nâng cao khả năng giao tiếp nhưng không có đủ điều kiện về thời gian và tài chính hoặc chưa có phương pháp đúng đắn và phù hợp.
 • Những người có trình độ Tiếng Anh giao tiếp ở mức cơ bản, vốn ngữ pháp, từ vựng và khả năng giao tiếp hạn chế, sợ nghe, ngại nói.
 • Những người thường xuyên tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…. là người nước ngoài.

💥 Lợi ích từ khóa học

 • Học mọi lúc mọi nơi.
 • Các tình huống cụ thể được minh họa sinh động qua video học liệu full HD.
 • Tự tin, thoải mái trò chuyện và chia sẻ cảm xúc với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…
 • Chủ động thời gian và không gian.

💥 Thông tin khóa học: 

 • Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 • Hình thức học: Online.
 • Thời lượng: 4 chương.
 • Học phí: free.

Link: https://bit.ly/3623SsO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The course is divided into 28 lessons on vocabulary and grammar structure around the topic “At the workplace” with accompanying exercises.

Students are regularly tested and evaluated through tests during and after each lesson and practice important skills in English communication (listening, speaking, reflexes, phonetics) in a lesson. capture frequently used words and phrases by topic to help students confidently, comfortably chat and share their feelings with friends, colleagues, partners…

💥 The course is suitable for:

 • Those who like to learn English, want to improve their communication ability but do not have enough time and financial conditions or do not have the right and appropriate method.
 • Those who have a basic level of English communication, limited grammar, vocabulary and communication ability, afraid of listening and speaking.
 • People who often come into contact with friends, colleagues, partners… are foreigners.

💥 Benefits from the course:

 • Study every time and everywhere.
 • Specific situations are vividly illustrated through full HD video materials.
 • Confident, comfortable chatting and sharing feelings with friends, colleagues, partners…
 • Active in time and space.

💥 Course information:

 • Language: English
 • Learning by: Online
 • Duration: 4 chapters
 • Tuition: free

Registration Link: https://bit.ly/3623SsO

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25277


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Nguyễn

ngdieulinh.ivolunteer@gmail.com