Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Tài Chính Doanh Nghiệp

❌NO DEADLINE

[English caption below]

💡Nếu bạn có hứng thú muốn tìm hiểu lĩnh vực tài chính doanh nghiệp hoặc bạn đang muốn thăng tiến trong công việc hiện tại của mình thì khóa học này là dành cho bạn.

Khoá học này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả các khái niệm chính mà bạn cần cho công việc sau này như khái niệm về ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phần, cổ phần tư nhân, phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A), kho bạc,…

📌Thông tin khóa học:

 • 100% online.
 • Giảng viên hướng dẫn: Tim Vipond.
 • Nền tảng: Udemy.
 • Thời lượng: 1 hours 32 phút.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha.

📌Bạn sẽ nhận được gì?

 • Biết được những người tham gia trên thị trường vốn là ai.
 • Quá trình huy động vốn như thế nào.
 • Các kỹ thuật chính định giá doanh nghiệp là gì.
 • Các loại bội số định giá.
 • Cách thiết lập cấu trúc cho một thương vụ mua bán và sát nhập lại.
 • Cách tài trợ cho một vụ mua lại doanh nghiệp.
 • Các loại chứng khoán nợ.
 • Các loại chứng khoán vốn.
 • Tổng quan về con đường sự nghiệp cũng như cách chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn sau này.

📌Khóa học này dành cho ai:

 • Sinh viên đại học học ngành tài chính kế toán.
 • Các chuyên gia tài chính đang muốn học hỏi thêm kiến thức.
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu về tài chính doanh nghiệp.

📢Chi tiết: https://bit.ly/3klf0JK

—————————————————–

❌NO DEADLINE

💡Are you interested in a career in corporate finance? Looking to move up the ladder at your current job? This course will be for you.

This introduction to corporate finance course will give an overview of all the key concepts you need for a high powered career in investment banking, equity research, private equity, corporate development, financial planning & analysis (FP&A), treasury, and much more.

📌About this course:

 • 100% online.
 • Instructor: Tim Vipond.
 • Platform: Udemy.
 • Duration: 1 hours 32 minutes.
 • Language: English, French, Portuguese, Spanish.

📌What you’ll learn:

 • Understand who the key players in the capital markets are.
 • What the capital raising process looks like.
 • What the main business valuation techniques are.
 • The types of valuation multiples.
 • How to structure a deal.
 • How to finance an acquisition.
 • Types of debt securities.
 • Types of equity securities.
 • Overview of career paths as well as how to prepare for interviews.

📌Who this course is for:

 • University students studying finance or accounting.
 • Finance professionals looking for a refresher.
 • Anyone who wants to learn about corporate finance.

📢Enrollment: https://bit.ly/3klf0JK

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=28161


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nhung Lê

hongnhung1.ivolunteer@gmail.com